ANO 2011

1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011 

2.      Bc. Martina  T e p l á – 40 let, vedoucí pracovnice v sociální oblasti ve veřejné správě, ANO 2011 

3.      Mgr. Roman  B a r a n – 51 let, projektový manažer ve stavebnictví, ANO 2011

4.      Martin  B r o ž – 40 let, vedoucí infrastruktury a energetiky, ANO 2011

5.      Ing. Milan  K o u ř i l – 47 let, podnikatel – specialista auditu v ZO, ANO 2011

6.      Ing. Radka  L o u č k o v á  K o t a s o v á – 50 let, podnikatelka – evropské dotace, zastupitelka SML, ANO 2011

7.      Ing. Michal  K ř í ž – 35 let, jednatel společnosti vzdělávání, EU dotace, ANO 2011

8.      RNDr. Robert  G a m b a – 54 let, ředitel o.p.s., ANO 2011

9.      Roman  H e j n a – 53 let, vedoucí manažer obchodního oddělení pivovaru, ANO 2011

10.  Bc. Milan  K r o u p a – 42 let, podnikatel specialista v oboru dat. komunikací, ANO 2011

11.  David  P r a ž á k – 37 let, podnikatel v zemědělství, ANO 2011

12.  Ing. Jiří  J i r á ň – 64 let, podnikatel – obchodní a ekonomický konzultant, ANO 2011

13.  Mgr. Jana  P a s t u c h o v á – 51 let, poslanec PČR, záchranář, ANO 2011

14.  Ing. Jaroslav  K n í ž e k – 50 let, výkonný ředitel – finance, ANO 2011

15.  Ing. Bc. Zuzana  W u d y o v á – 40 let, referent v oblasti ŽP ve státní správě, ANO 2011

16.  Bc. Milan Š u b r t – 50 let, podnikatel – spedice a celní deklarace, ANO 2011

17.  Ing. Michaela  P í t o v á – 30 let, obsluha – servírka, ANO 2011

18.  Mgr. Jan  Z e m a n – 47 let, podnikatel – pracovník realitní kanceláře, ANO 2011

19.  Michal  S e i d l – 47 let, aktivní vozíčkář, záchranář, ANO 2011

20.  Ing. Jaroslav  Š r a j e r – 60 let, vedoucí provozního pracoviště, ANO 2011

21.  Mgr. Libuše  V í t o v á – 57 let, učitelka ZŠ, ANO 2011

22.  Jiří  P e l i k á n – 66 let, podnikatel – právní pomoc obch., dopravní, reality ANO 2011

23.  Mgr. Martin  J a h o d a – 30 let, ředitel 2. stupně na ZŠ, ANO 2011

24.  Přemysl  Š u l c – 45 let, ekonom, podnikatel v zemědělství, poradce pro neziskové organizace, ANO 2011

25.  Ing. Jana  V a n č a t o v á – 51 let, podnikatelka – ekonomika, organizační poradenství v ZO, ANO 2011

26.  Ing. Pavel  Š u l c – 38 let, podnikatel – stavebně technická inspekční a poradenská činnost, ANO 2011

27.  Jiří  K r a t o c h v í l – 54 let, produkt manažer, ANO 2011

28.  Jitka  B a l á k o v á – 46 let, podnikatelka – výroba bižuterie, ANO 2011

29.  Mgr. Jarmila  S t r á n s k á – 55 let, ředitelka MŠ, bez politické příslušnosti

30.  Vítězslav  K v a p i l – 69 let, revizní technik, ANO 2011

31.  Ing. Pavel  B e d n á ř – 48 let, manažer, ANO 2011

32.  Ing. Miroslav  S t r n a d – 49 let, projektový manažer, ANO 2011

33.  Lenka  U r b á n k o v á – 51 let, porodní asistentka, ANO 2011

34.  Mgr. Jana  S v o b o d o v á – 34 let, místostarosta města Turnov, bez politické příslušnosti

35.  JUDr. Eva  K a r h a n o v á  H o r y n o v á – 61 let, odborná asistentka, bez politické příslušnosti

36.  Karel  L u p í n e k – 47 let, metrolog, ANO 2011

37.  Bc. Alexandra  R y b á ř o v á – 52 let, ředitelka MŠ, ANO 2011

38.  Ing. Stanislav  Ř í h a – 33 let, asistent poslance PČR 

39.  Ing. Jaroslav  Č e c h – 58 let, místostarosta města Harrachov, ANO 2011

40.  Jakub  Z o b í n – 31 let, podnikatel – majitel reklamní společnosti, zastupitel SML, ANO 2011

41.  Tomáš  K y s e l a – 60 let, náměstek primátora SML, ANO 2011

42.  Věra  P a t k o v á – 54 let, vedoucí oddělení na MěÚ, ANO 2011

43.  Tibor  B a t t h y á n y – 38 let, primátor SML

44.  Milan  S a s – 55 let, manažer prodeje, ANO 2011

45.  Anna  K o š t o v á – 60 let, prodavačka ANO 2011

46.  Ing.Jan  P u h a l – 66 let, elektroinženýr, ANO 2011

47.  Helena  H u š k o v á – 68 let, důchodkyně, ANO 2011

48.  Jaroslav  M e n – 55 let, manažer prodeje, ANO 2011

49.  Milan  B r z o b o h a t ý – 63 let, podnikatel – prodej a servis lesní a zahradní techniky, ANO 2011

50.  Lenka  B i n d e r o v á – 44 let, sociální pracovnice, zakladatelka neziskové organizace, ANO 2011

 

                                          

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky
1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD 2.
  1.      Bc. Stanislav  M a c k o v í k – 49 let, záchranář ZZS Libereckého kraje, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje,

ODS

1.      Ing. Dan  R a m z e r, 47 let, starosta města Frýdlant, ODS 2.      Ing. Petr  B e i t l, 49 let,