KSČM

  1.      Bc. Stanislav  M a c k o v í k – 49 let, záchranář ZZS Libereckého kraje, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje, KSČM 

2.      Ing. Miloš  T i t a – 59 let, dopravní inženýr, starosta města Ralsko, zastupitel kraje a člen Výboru dopravy, bez politické příslušnosti

3.      Pavlína  N o v á k o v á – H r a b á l k o v á –  56 let, předsedkyně OV KSČM v Jablonci nad Nisou, členka kontrolního výboru Statutárního města Jablonec nad Nisou, KSČM

4.      Jan  D v o ř á k – 49 let, strážník městské policie, zastupitel Zákup a Libereckého kraje, předseda Výboru zdravotnictví, KSČM

5.      Kateřina  K l i k a r o v á – 32 let, administrativní pracovnice soudu, zastupitelka Libereckého kraje a členka Výboru CR, památkové péče a kultury, KSČM 

6.      PhDr. Věra  P i c k o v á – 61 let, psycholožka, soudní znalkyně, zastupitelka Semil, KSČM

7.      Taťjana  N o v á k o v á –  64 let, mzdová účetní, členka výboru sociálních věcí zastupitelstva Libereckého kraje, členka komise humanitní a sociální péče Statutárního města Jablonec nad Nisou, členka Oblastního Českého červeného kříže, KSČM

8.      Mgr. Šárka  K a l v o v á – 42 let, učitelka ZŠ, členka Výboru pro TV a sport zastupitelstva Libereckého kraje, členka rady města Ralsko, bez politické příslušnosti

9.      Mgr. Jaroslav  H a v e l k a – 65 let, bezpečnostní expert, externí středoškolský učitel, KSČM

10.  Jaroslav  Š l e c h t a – 21 let, student VŠ, průvodce, KSČM

11.  František  C h o t – 55 let, tajemník KV KSČM Libereckého kraje, zastupitel a člen finančního výboru Libereckého kraje, zastupitel České Lípy, KSČM

12.  JUDr. Josef  V o n d r u š k a – 68 let, důchodce, člen představenstva bytového družstva, zastupitel a člen výboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje, KSČM

13.  Václav  B i l i c k ý – 69 let, důchodce, kurátor Městského muzea Ralsko, KSČM

14.  Josef  S o u č e k – 65 let, středoškolský učitel, zastupitel a člen výboru zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje, KSČM

15.  Leoš  H a m r s k ý – 59 let, živnostník – finanční služby, předseda Krajské Rady klubu českého pohraničí, KSČM

16.  Václav  V ě t r o v e c – 58 let, předseda OV KSČM Česká Lípa, zastupitel Kravař, KSČM

17.  Ing. František  P e š e k – 70 let, důchodce, zastupitel a předseda kontrolního výboru Libereckého kraje, zastupitel Jablonce nad Nisou, KSČM

18.  Jiří  B o u d n ý – 64 let, živnostník – účetní, člen Autoklubu Krakonoš Jilemnice, KSČM

19.  Zbyněk  C i n c i b u s – 75 let, důchodce, místopředseda Národní rady Klubu českého pohraničí, KSČM

20.  Jana  B r a n i š o v á – 64 let, zdravotnická sanitářka, KSČM

21.  Jiří  D e m l – 66 let, řidič autobusu, zastupitel Jilemnice, člen Autoklubu Krakonoš Jilemnice, bez politické příslušnosti

22.  Lukáš  Č í ž e k – 37 let, pracovník bezpečnostní služby, zastupitel a člen výboru zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje, KSČM

23.  Alena  K o š ť á k o v á – 62 let, sociální pracovnice, členka výboru hospodářského a regionálního rozvoje zastupitelstva Libereckého kraje, KSČM

24.  Mgr. Miroslav  B e r a n – 77 let, důchodce, zastupitel a člen výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost Libereckého kraje, KSČM 

25.  Oldřich  T o m á š e k – 64 let, mediální manažer, KSČM

26.  Jan  V o d h á n ě l – 23 let, student vysoké školy, KSČM

27.  Lucie  S i e b e r o v á – 24 let, zdravotnická asistentka, KSČM

28.  Ing. Jan  M a l e c – 47 let, jaderný chemik, referent řízení jakosti DIAMO, KSČM

29.  Ing. Miroslav  H o r á z n ý – 70 let, důchodce, KSČM

30. Bc. Dagmar  Staňková – 57 let, vedoucí odboru MěÚ v Harrachově, KSČM

31.  Jiří  J o s í f e k – 69 let, důchodce, KSČM

32.  Milan  M a š e k – 63 let, předseda OV KSČM Semily, předseda bytového družstva, zastupitel Semil, KSČM

33.  Lukáš  F u k s a – 30 let, technik vodáren, zastupitel Nového Boru, KSČM

34.  Ing. Hana  V i d n e r o v á – 62 let, ekonomka, členka finančního výboru zastupitelstva Libereckého kraje, zastupitelka Frýdlantu, bez politické příslušnosti

35.  Bohuslav  K a v á n – 67 let, dělník, jednatel SDH Roztoky u Jilemnice, KSČM

36.  Mgr. Jiří  H a v l í k – 72 let, důchodce, člen Českomoravské myslivecké jednoty, KSČM

37.  Roman  P o l á č e k – 41 let, invalidní důchodce, člen Českomoravské myslivecké jednoty, KSČM

38.  David  R ö b i s c h – 46 let, živnostník – pneuservis, zastupitel Chrastavy, KSČM

39.  Ing. Helena  Š a f a ř í k o v á – 66 let, členka finančního výboru zastupitelstva Libereckého kraje, KSČM

40.  Karel  N á p r a v n í k – 71 let, důchodce, člen výboru hospodářského a regionálního rozvoje zastupitelstva Libereckého kraje, zastupitel Žandova, bez politické příslušnosti

41.  Milan  V o l d ř i c h – 61 let, mistr kovovýroby, zástupce velitele SDH Liberec, KSČM

42.  Bc. Martin  B e n e š – 44 let, řidič tramvaje, hasič záchranář, bez politické příslušnosti

43.  Věra  H r u š k o v á – 69 let, důchodkyně, KSČM

44.  Miroslav  B u r g r – 61 let, vedoucí hospodářský pracovník SčVaK, zastupitel Frýdlantu, KSČM

45.  Alexandr  Š e d i v ý – 53 let, hudebník Dua Alex, KSČM

46.  Ivan  E r l e b a c h – 58 let, ekonom – finanční poradce, KSČM

47.  Oldřich  K i r c h h o f – 32 let, živnostník – montér plastových oken, KSČM

48.   Jan  D ě k a n o v s k ý – 39 let, jednatel firmy, KSČM

49.  Helena  S l a v í k o v á – 67 let důchodkyně, KSČM

50.  Oldřich  P a n c – 51 let, specialista řízení požadavků České pošty, zastupitel České Lípy, KSČM

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011  2.      Bc. Martina  T e p l
1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky
1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD 2.

ODS

1.      Ing. Dan  R a m z e r, 47 let, starosta města Frýdlant, ODS 2.      Ing. Petr  B e i t l, 49 let,