Budoucnost pro Liberecký kraj

1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky a CR, bez politické příslušnosti

2.      Mgr. Pavel  Ž u r – 50 let, ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou, radní statutárního města Jablonec nad Nisou, NBPLk

3.      Mgr. Miloš  K r č m á ř – 44 let, ředitel NPÚ v Liberci, soudní znalec, KDU – ČSL

4.      Ing. Štěpán  M a t e k – 29 let, sportovní manažer, trenér, KDU – ČSL

5.      MUDr. Jiří  H a s s a – 63 let, lékař, gynekolog, bez politické příslušnosti

6.      Bc. Alena  S t e f f a n o v á – 58 let, odborný poradce pro zprostředkování ÚP, zastupitelka Nové Města pod Smrkem, bez politické příslušnosti

7.      Václav  Z a h r á d k a, DiS. – 36 let, referent ŽP, KDU – ČSL

8.      Ing. Ladislav  C r h a – 37 let, strojvůdce ČD Cargo, KDU – ČSL

9.      Mgr. Ota  R a i t e r – 68 let, senior, bez politické příslušnosti

10.  Ing. Marta  P r o c h á z k o v á – 60 let, ředitelka Eurocentra, zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

11.  Ing. Tomáš  V a c h – 34 let, strojní inženýr, KDU – ČSL

12.  Hana  Z e m a n o v á – 45 let, členka opery D.F.X. Šaldy, KDU – ČSL

13.  Ing. Bc. Jiří  R u l c – 58 let, vrchní ministerský rada, odbor bezpečnosti, výzkumu a vzdělávání, bez politické příslušnosti

14.  Ing. Pavel  S m u t n ý – 48 let, starosta Nového Města pod Smrkem, bez politické příslušnosti

15.  Václav  N o s e k – 65 let, úředník, KDU – ČSL

16.  Kamil Jan  S v o b o d a – 37 let, ministerský rada MŠMT, KDU – ČSL

17.  Ing. Stanislav  D u b s k ý – 58 let, jednatel S-Power export.import.cz, předseda TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

18.  Mgr.Štěpánka  B a r a c o v á – 43 let, středoškolský pedagog, bez politické přísl.

19.  Jaroslav  V a g e n k n e c h t – 61 let, účetní, bez politické příslušnosti

20.  MUDr. Matěj  K r a u s – 30 let, lékař, bez politické příslušnosti

21.  Mgr. Martin  K r a j í c – 36 let, středoškolský učitel, bez politické příslušnosti

22.  Ludmila  R e l l i c h o v á – 53 let, ředitelka taneční školy Magdalena, choreografka, bez politické příslušnosti

23.  Ing. Josef  J e ž e k – 70 let, podnikatel, KDU ČSL

24.  Martin  V y š í r – 33 let, vedoucí konstrukce, KDU – ČSL

25.  MUDr. Alan  G e r n e r t – 46 let, lékař, ortoped, bez politické příslušnosti

26.  Pavel  B e n d a – 42 let, starosta SDH Jablonec – Paseky, hasič – technik, bez politické příslušnosti

27.  Ing. Pavel  J i r a n – 59 let, ředitel ZD Studenec, KDU – ČSL

28.  Bc. Petr  S t a n ě k – 36 let, úředník, KDU – ČSL

29.  Mgr. Vlasta  B a l a t k o v á – 58 let, pedagog pro 1. stupeň ZŠ, bez politické přísl.

30.  MUDr. Ivanka  K o l o m á – 69 let, dětská lékařka, homeopatička, bez politické příslušnosti

31.  MUDr. Zdeňka  R á k o s o v á – 65 let, lékařka, KDU – ČSL

32.  doc. Dr. Ing. Ivan  M a š í n – 54 let, VŠ pedagog a konzultant v oboru průmysl. Inovační inženýrství, bez politické příslušnosti

33.  Kateřina  K r á s n á – 50 let, pedagog pro předškolní vých., bez politické příslušnosti

34.  Božena  M ě c h u r o v á – 60 let, pracovnice MěÚ úsek školství, předsedkyně dozorčí rady MěD Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

35.  MUDr. Martin  M a l í k – 34 let, praktický lékař, bez politické příslušnosti

36.  Pavel  J a n a t a – 39 let, starosta městyse Libštát, bez politické příslušnosti 

37.  MUDr. Jana  Š i m k o v á – 57 let, zubní lékařka, bez politické příslušnosti

38.  Ing. Tomáš  B a l c a r – 52 let, energetický poradce, bez politické příslušnosti

39.  JUDr. Josef  M a c e k – 67 let, právník, KDU – ČSL

40.  Miroslav  T ě š i n a – 74 let, projektový poradce, KDU ČSL

41.  MUDr. Zuzana  T u n k o v á – 61 let, kožní lékařka, bez politické příslušnosti

42.  Elena  M o s k a l o v á – 68 let, volejbalová olympionička, mistryně sportu, účetní, bez politické příslušnosti

43.  JUDr. Vilém  Z a h r á d k a – 65 let, právník, KDU – ČSL

44.  Jiří  V e s e l k a – 72 let, živnostník, KDU – ČSL

45.  Petr  J o n á š – 25 let, zaměstnanec SŽDC, bez politické příslušnosti

46.  Mgr. Ilja  K u l i c h o v á – 60 let, taneční pedagog ZUŠ, choreografka, bez politické příslušnosti

47.  Štěpán  K u ř í k DiS. – 25 let, zdravotnický záchranář, KDU – ČSL

48.  Josef  C í s a ř – 55 let, kontrolor ve strojírenství, bez politické příslušnosti

49.  Ing. Jan  M a c e k – 41 let, podnikatel, KDU – ČSL

50.  Michal  P a c l t – 30 let, koordinátor výroby, KDU – ČSL 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011  2.      Bc. Martina  T e p l
1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD 2.
  1.      Bc. Stanislav  M a c k o v í k – 49 let, záchranář ZZS Libereckého kraje, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje,

ODS

1.      Ing. Dan  R a m z e r, 47 let, starosta města Frýdlant, ODS 2.      Ing. Petr  B e i t l, 49 let,