ČSSD

1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD

2. MUDr. Jan  M e č l – 51 let, primář urologie KNL a.s., člen zastupitelstva SML, člen ČSSD

3. Tomáš  H u d e c – 45 let, živnostník, člen zastupitelstva města Turnov, člen ČSSD

4. Bc. Zdeňka  S l a v í č k o v á – projektová manažerka, členka finančního výboru Libereckého kraje, členka ČSSD

5. Mgr. Pavla  Ř e c h t á č k o v á – 49 let, OSVČ, členka zastupitelstva města Jablonné v Podještědí, členka ČSSD

6. Mgr. Lenka  K a d l e c o v á – 47 let, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, členka zastupitelstva SML, členka ČSSD

7. Mgr. Romana  Ž a t e c k á – 50 let, starostka města Česká Lípa, členka zastupitelstva Libereckého kraje, členka ČSSD

8. Mgr. Radek  C i k l – 52 let, ředitel SPŠ stavební, předseda úseku Severské kombinace Svazu lyžařů ČR, člen ČSSD

9. Mgr. Martina  R o s e n b e r g o v á – 49 let, vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, členka zastupitelstva SML, členka ČSSD

10. Ing. Jaroslav  P o d z i m e k – 59 let, vedoucí střediska RV a M Agrocentrum Jizeran Semily a.s., člen zastupitelstva Libereckého kraje, člen ČSSD

11. JUDr. Lukáš  P l e t i c h a – 41 let, poslanec PS ČR, náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, člen ČSSD

12. Ing. Karel  K a p o u n – 62 let, dřevařský inženýr, člen zastupitelstva města Doksy, člen ČSSD

13. Jitka  M r á k o t o v á – 48 let, ekonomický pracovník, členka ČSSD

14. Josef  C h i t t u s s i – 61 let, OSVČ, člen zastupitelstva města Nový Bor, člen ČSSD

15. Drahoslava  C h l u p á č o v á – 56 let, vedoucí pracovník, členka ČSSD

16. MUDr. Pavel  N o v á k – 64 let, lékař, člen ČSSD

17. RNDr. Vít  P ř í k a s k ý – 65 let, člen rady Libereckého kraje, člen ČSSD

18. Jaroslav  H l a v á č – 68 let, důchodce, člen zastupitelstva města Ralska, bez politické příslušnosti

19. MUDr. Štěpán  O p l u š t i l – 26 let, lékař, člen ČSSD

20. Mgr. František  Š p o t á k – 66 let, trenér atletiky, člen zastupitelstva statutárního města Jablonec n. Nisou, člen ČSSD

21. Jan  S v a t o š – 45 let, ředitel Sportovního areálu Ještěd a.s., člen ČSSD

22. Mgr. Stanislav  V a l d m a n – 67 let, učitel, člen zastupitelstva města Nový Bor, člen ČSSD

23. Renata  Š í m o v á – 50 let, zdravotní sestra, členka ČSSD

24. Eva  Š t ě p á n k o v á – 51 let, zdravotní sestra, členka ČSSD

25. Venuše  L i e b s c h e r o v á – 30 let, úřednice, členka ČSSD

26. RSDr.  Sylva  M o r a v c o v á – 66 let, ekonomka, členka ČSSD

27. Ing. Jiří  V o j t í š e k – 60 let, učitel, člen ČSSD

28. Štefan  S o u d i l – 45 let, automechanik, člen ČSSD

29. Jaroslav  K ř u p a l a – 44 let, starosta obce Vrchovany, člen ČSSD

30. Kristýna  S v ě t l í k o v á – 21 let, studentka, členka ČSSD

31. Milada  H o f m a n o v á – 60 let, ekonomický pracovník, členka ČSSD

32. Michal  V o j t ě c h – 40 let, elektrotechnik, zastupitel města Cvikov, člen ČSSD

33. Ing. Jan  Š í m a – 61 let, obchodní zástupce, člen ČSSD

34. Josef  P r ů c h a – 56 let, vedoucí Technických služeb města Tanvald, člen ČSSD

35. Jiří  K l a r e – 47 let, nástrojař, člen ČSSD

36. Jitka  K a p o u n o v á – 56 let, referent MÚ, členka ČSSD

37. Irena  S i e b e r o v á – 44 let, zdravotní sestra, členka ČSSD

38. Bc. Petr  Š i m k o – 29 let, projektový manažer, člen ČSSD

39. Martin  K r á l – 42 let, mistr výroby, člen ČSSD

40. Milena  F r e n c l o v á – 61 let, živnostník, členka ČSSD

41. David  R a š í n – 25 let, zástupce vedoucího výroby, člen ČSSD

42. Mgr. Helena  R u b á š o v á – 35 let, podnikatelka, členka ČSSD

43. Josef  O p l t – 46 let, strážník městské policie, člen ČSSD

44. Lucie  Š u l c o v á – 33 let, OSVČ, členka ČSSD

45. Ing. Iveta  S t e h l í k o v á – 52 let, úřednice, členka ČSSD

46. Karel  S u c h ý – 68 let, důchodce, člen ČSSD

47. Lenka  J e l í n k o v á – 46 let, účetní, členka ČSSD

48. Milan  Š í r – 59 let, úředník, člen ČSSD

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011  2.      Bc. Martina  T e p l
1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky
  1.      Bc. Stanislav  M a c k o v í k – 49 let, záchranář ZZS Libereckého kraje, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje,

ODS

1.      Ing. Dan  R a m z e r, 47 let, starosta města Frýdlant, ODS 2.      Ing. Petr  B e i t l, 49 let,