Radní Hron: ve smlouvách s družstvy město přiznává porušení zákona

Jak včera informoval Náš Liberec, příští týden se má „rozseknout“ spor mezi družstevníky a Starosty pro Liberecký kraj ve vedení města, který se týká převodu městských podílů v družstvech podle zhruba 20 let starých smluv. S tím se pořád, zdá se, nemohou Starostové pořád úplně smířit, byť na stranu družstevníků se postavili soudy, ministerstva i většina libereckých zastupitelů napříč politickými strany. Varují, že v navržených smlouvách město Liberec de facto přiznává porušení zákona před 20 lety.

Spor mezi družstvy a městem se táhne v plné síle od loňského jara, kdy primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) oznámil družstevníkům, že místo převodu za symbolickou korunu, jak se stanoví ve smlouvách z přelomu tisíciletí, budou platit náhradu v aktuální tržní ceně. To u družstevníků vyvolalo šok a rozhodný odpor, protože by to znamenalo pro každou domácnost stovky tisíc dalších nákladů. Město totiž v deseti bytových družstvech stále drží od 30 do 50 procent podílu, která má na základě více jak 20 let staré státní podpory, kde ovšem bylo pouhým garantem a nikoliv donátorem.

V Liberci se případ týká více jak 1100 domácností, po celé zemi jde ale o desítky tisíc rodin. Po dlouhých peripetiích a sporech, kdy se vedení města snažilo předkládat různé varianty, jak se s družstvy vyrovnat, měly poslední slovo soudy, včetně toho Nejvyššího, který potvrdil oprávněnost družstevních požadavků. Stejný postoj stvrdila i tři ministerstva ve svém stanovisku, které rovněž říká, že družstevníkům, kteří před 20 lety dostali státní garanci na stavbu svých bytů, mají být smlouvy naplněny.

Vypadalo to na konec příběhu. Nikoliv ovšem v Liberci. V dubnu sice zastupitelstvo přijalo záměr podíly družstvům převést de facto bezúplatně, ale konec dramatu to rozhodně nebyl. Radnice si nejprve najala právníky (Arzinger a partneři), kteří vypracovali smlouvy, podle kterých by družstevníci byli silně omezeni v nakládání se svými byty po převodu městských podílů. Spor s městem tedy znovu eskaloval a na základě odporu lidí byla zadáno v další smlouvy nové právní kanceláři (Joukl a partneři), se kterou již družstevníci souhlasí. 

Souhlasí s ní oficiálně i rada města, ale jak náš web informoval, nikoliv však bez výhrad. Zástupci nejsilnějšího zastupitelského klubu, tedy Starostů pro Liberecký kraj, k ní mají silné výhrady. Pro Náš Liberec je formuloval radní Michal Hron ze Starostů, který je, vedle primátora Jaroslava Zámečníka, nejvýraznější tváří sporu s družstvy.

Michal Hron sice deklaruje, že smlouvu nakonec podpoří, ale upozorňuje, že podle něho se aktuální smlouvy přes míru odvolávají na původní, 20 let staré smlouvy, u nichž není jisté, zda byla projednány zastupitelstvem a v tom spatřuje možné porušení zákona. „Ve smlouvě se nad rámec v dubnu přijatého záměru a jeho odůvodnění, na kterém se všechny kluby po dlouhém jednání a vyjasňování si postojů shodly, akcentuje význam před 20 lety uzavřené smlouvy. Je dnes již zřejmé že tato smlouva nebyla nikdy v zastupitelstvu města projednána ani schválena, což považuji za hrubé porušení zákona o obcích, bez ohledu na to, zda v důsledku toho je smlouvá platná či neplatná. Tím, že v kupní smlouvě přiznáme za těchto okolností původní smlouvě legitimitu, tím toto porušení zákona jako zastupitelstvo města uznáme pro daný účel za přijatelné. Pan Mgr. Joukl tento druh pragmatismu považuje za účelný, já jsem přesvědčen, že onen účel (zpevnit naše dubnové důvody) nevyvažuje tíhu porušení zákona o obcích,“ uvedl pro Náš Liberec Michal Hron.

Michal Hron navíc upozorňuje, že ne všechna družstva měla identické smlouvy. „K tomu je nutno přičíst ještě fakt, že tři družstva s cca 500 družstevníky žádnou smlouvu v minulosti na převod za 1 Kč neuzavřela,“ upozorňuje radní.

Přes svůj jiný názor je ale Michal Hron jako zastupitel připraven podpořit stávající znění smluv, respektive první smlouvu s bytovým družstvem Alfa, která se tak stane vzorem a precedentem pro smlouvy s ostatními družstvy. „Jsem přesvědčen, že v dubnu přijatý záměr a jeho odůvodnění je vyčerpávající a vypořádává se se všemi okolnostmi, přesto s ohledem na to, že ostatní členové pracovní skupiny přístup Mgr. Joukla akceptují a Mgr. Joukl mi svůj přístup dostatečně vysvětlil, což jsem při jednání rady města postrádal, návrh smlouvy podpořím,“ uzavřel Michal Hron.

Subscribe
Upozornit na
10 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Další dějství absurdního dramatu kolem miliardové zakázky na liberecký bazén přijde daňové poplatníky na 1,8 milionu korun. Tolik bude stát posouzení, které město zaplatí
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.