Vybrané body ze srpnového jednání Zastupitelstva Libereckého kraje

Zítra zasedá Zastupitelstvo Libereckého kraje. Na pořadu jednání má několik bodů, u kterých věříme, že stojí za to, aby jim věnovali zvýšenou pozornost jak sami zastupitelé, tak občané, kteří si jejich práci platí. Proto jsme se opět rozhodli připravit výběr těch, dle nás, nejzajímavějších a nejdůležitějších bodů, o kterých zastupitelé budou rokovat.

Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. 6. 2023 do 3. 8. 2023

USNESENÍ č. 885/23/RK – Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Desky pro prvňáčky – Jsem (v) první!

Před třemi lety, v době před krajskými volbami, médii rezonoval příklad „kufříku pro prvňáčky“, který obsahoval i komiks s hejtmanem Libereckého kraje. Podle části tehdejších zastupitelů se jednalo o nevhodnou formu propagace hejtmana a jedné politické strany (viz např. https://www.nasliberec.cz/2020/09/08/komiks-pro-prvnacky-o-hodnem-hejtmanovi-za-pul-milionu-zneuziti-verejnych-penez-zni-od-opozice/ ).

Liberecký kraj i letos pokračuje ve vypsání veřejné zakázky za téměř milion korun, jejímž cílem je oslovit prvňáčky, ale jistě i jejich rodiče. Diskuse nad zvolenou formou jistě bude na místě.

USNESENÍ č. 887/23/RK ZR–RO č. 205/23 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK – provedení upgradu Portálu krizového řízení a USNESENÍ č. 888/23/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení upgradu Portálu krizového řízení“

a USNESENÍ č. 888/23/RK – Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Provedení upgradu Portálu krizového řízení“

Částka téměř 600 tisíc korun za inovaci Portálu krizového řízení jistě není malá. Zájemcům z řad veřejnosti, mezi něž se rovněž počítáme, v předkládaných materiálech chybí podrobnější položkový rozpočet a jeho zdůvodnění, zvlášť pokud se anoncuje, že jde o „pouhý“ upgrade webu.

USNESENÍ č. 911/23/RK – Zadání VZMR „Nákup vícemístného automobilu“ Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Kamenický Šenov, p. o.

Cena zhruba 660 tisíc korun za vícemístný automobil jistě nezarazí svou výší, nicméně otázky vyvolává způsob, jakým rada kraje postupuje. Automobil je nakoupen napřímo od konkrétní firmy. Proběhlo ale alespoň poptávkové řízení v nějaké, byť minimální formě? To se veřejnost z předkládaných materiálů nedozví…

USNESENÍ č. 948/23/RK – Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné  hromady – odměna jednateli společnosti KORID LK, spol. s r.o.

Byť se Liberecký kraj dlouhodobě prezentuje jako transparentní prvek samosprávy, opět zcela netransparentně rozděluje odměny. Nejedná se jen o jméno odměněné osoby, ale ani výši odměny se veřejnost nemá z materiálů možnost dozvědět. Aktuálně na příkladu společnosti KORID LK, spol. s r.o., vlastněné krajem.

USNESENÍ č. 959/23/RK – Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2022

a USNESENÍ č. 960/23/RK – Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2022

a USNESENÍ č. 963/23/RK – Předpokládaný věcný a časový harmonogram přípravy Střednědobého výhledu rozpočtu  kraje na období let 2024-2027 a rozpočtu Libereckého kraje na rok 2024

Ani u takto zásadních dokumentů není veřejnosti dovoleno nahlédnout, v jakém stavu se krajský majetek a finance nacházejí. Na rozdíl od jiných samospráv, které podobné dokumenty zveřejňují.

USNESENÍ č. 991/23/RK  RO č. 191/23 úprava kapitoly 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím,  poskytnutí příspěvků organizacím resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Zatímco se výrazně snižují mimořádné účelové příspěvky pro příspěvkové organizace resortu kultury, a to o více než polovinu, kraj hodlá investovat nemalou částku 400 tisíc korun na inovaci webu Oblastní galerie Liberec. Zároveň chce investovat do nových interiérů kavárny v bývalých libereckých městských lázních, kterou má v pronájmu soukromá firma.

USNESENÍ č. 999/23/RK – Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace  – Stavební úpravy restaurace Rybářská bašta“

U plánované renovace jedné z ikonických staveb libereckých Lidových sadů například chybí v hodnoticí komisi i komisi pro otevírání nabídek zástupce památkářů z Národního památkového ústavu.

USNESENÍ č. 1000/23/RK – Veřejná zakázka „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům II.“ – dodatek  č. 4

Další, byť ne zásadní a výrazné, navýšení ceny díla u parkovacího domu u krajského úřadu, která aktuálně bude ve výši 233.811.019,19 Kč.

USNESENÍ č. 1003/23/RK – Veřejná zakázka „STP střešního pláště a nosné konstrukce střechy – budov LK pro FVE  II“ – Dohoda o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících ze smlouvy

Zrušená zakázka na, jindy značně anoncovanou, dokumentaci k FVE. Veřejnosti chybí zdůvodnění, proč a jakým způsobem bude dál pokračovat zapojování alternativních zdrojů energie.

Subscribe
Upozornit na
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web