9. Březen, 2018

V roce 2014 na podzim jsem se stala náměstkyní pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí v Liberci, a ačkoliv je Liberec stotisícové město, nemělo vlastní odbor pro veřejný prostor a zeleň. Nějaký čas trvalo, než jsem se „rozkoukala“ ve své nové funkci, ale velmi záhy jsem zjistila, že bez dobrého týmu se…

|

8. Listopad, 2017

Minulý týden se na zdejším webu objevil článek, který popisoval, jak si pan primátor vybírá své placené poradce k územnímu plánu a jak si u toho vymýšlí. Dovolím si k věci přispět malou glosou. Přeci jen, právě kvůli územnímu plánu mě odvolávali, že…:) Kdo že je ten pan architekt Smutný? Abych řekla pravdu, nevím….

|

1. Červen, 2017

Předkládám své vyjádření k aktuální situaci v Široké ulici. Dělám tak písemně a na základě písemného zápisu z vystoupení členů Spolku Na Ladech. Činím tak proto, jelikož jsem členy spolku v minulosti byla bez svého vědomí a souhlasu protiprávně nahrávána a navíc byl z mého vyjádření zveřejněn zmanipulovaný a sestříhaný záznam. V Liberci jsem…

1. Listopad, 2016

Pro větší přehlednost si dovoluji připomínky k textu pana náměstka Kysely vpisovat červeně. Vážení spoluobčané, dovolím si Vás z pozice náměstka primátora pro technickou správu majetku města informovat o stavu komunikace Volgogradská v Liberci a reagovat na reportáž „Retardéry na silnici plné děr“ odvysílanou dne 23. 10. 2016 ve zprávách TV Nova v 19.30 hodin. Můj příspěvek…

|

11. Únor, 2014

Vážená paní primátorko, v minulém týdnu jsem se zúčastnila dvou besed, které jste pořádala. V obou případech se jednalo o setkání s občany Liberce a obě setkání řešila budoucí podobu veřejného prostoru města – záměr rekonstrukce Sokolovského náměstí a záměr obnovy aleje v Masarykově ulici….

22. Listopad, 2013

Zamyslela jsem se nad tím, proč má v pondělí proběhnout neveřejné setkání zastupitelů. Odpověď je jednoduchá – aby se seznámili s jednotlivými námitkami k územnímu plánu, které podali obyvatelé města. To je jistě záslužné, ale zastupitelé potom nemají rozhodovat o pokynech k úpravě návrhu územního plánu, ale mají dát doporučení určenému zastupiteli a náměstkovi…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.