21. Listopad, 2017

Dětí, které hned po ukončení povinné školní docházky – zjednodušeně řečeno po absolvování celé nebo i jen části základní školy – zamíří rovnou a plánovaně na úřad práce, stále přibývá. Jen v loňském roce bylo takových mladistvých bez kvalifikace v Libereckém kraji evidováno přes 220, republikově jde o tisíce dětí, které jsou pak takřka nezaměstnatelné….

2. Květen, 2017

Rezort školství a sociálních věcí liberecké radnice odepřel jakoukoli účast na dalším z kontroverzních etnických sčítání, které nově připravil Úřad vlády ČR a Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Tentokrát jde o specifický monitoring příslušníků romské menšiny ze sociálně vyloučených lokalit, závislých na návykových látkách a stižených některými souvisejícími rizikovými jevy (alkohol, drogy, hazard)….

10. Květen, 2016

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, prezident republiky vetoval ve středu 4. května novelu školského zákona, která se Vám tak vrací k Vašemu konečnému rozhodnutí. Spolu se Svazem měst a obcí ČR jsme se v minulých měsících a týdnech Vás, ale i senátorky a senátory snažili přesvědčit, že řada ustanovení této novely je nedomyšlena, jde na úkor…

28. Duben, 2016

Minulý týden definitivně schválená novela školského zákona obnažila nepříjemný fakt, jakým způsobem se přinejmenším ve vrcholných patrech české politiky může rozhodovat. Totiž že jde často o brutální tlak relativně omezeného společenství elit, posíleného různými lobbistickými skupinami, a za užití mnohdy velmi zavádějících a nefér argumentů, nepravd a populistických slibů. V tomto případě na úkor rozhodovacích…

5. Duben, 2016

Jak je to s onou kvalitou/ nekvalitou libereckých základních škol? I na to se alespoň částečně pokoušíme odpovědět v dokumentu Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (ke stažení ZDE), který jsme v rezortu školství připravili vůbec poprvé v historii. Informačně velmi hutný a čtenářsky ne úplně snadný text nemá za cíl ukázat, která škola je…

22. Únor, 2016

V minulém týdnu se naplno projevilo to, před čím jsem varoval již loni a v plné míře veřejně odsoudil před více než měsícem. Spádová turistika, tedy neférové účelové přepisování dětí do jiných městských čtvrtí, dosáhla takových rozměrů, že Liberec už má za sebou historicky první losování o spádové prvňáky s velmi nepříjemnými a nespravedlivými výsledky. Nejsme sice…

11. Prosinec, 2015

O možné reorganizaci libereckých mateřských škol již bylo napsáno mnoho, a to v různém vyznění. Už týden například sleduji, jak veřejným prostorem i některými médii procházejí informace o tom, že rodiče donutili libereckou radnici peticí od plánovaných změn ustoupit. V tomto sdělení je však obsaženo hned několik nepřesností, které je třeba uvést v celém kontextu a rozklíčovat,…

1. Červenec, 2015

Město Liberec oficiálně představilo globální a dílčí cíle aktualizace své protikorupční strategie z roku 2012, a zahájilo tak ostré práce na novém textu. Celkem lze ve veřejně přístupném dokumentu (vizte odkaz pod textem) v osmi vymezených oblastech správy shledat přes 40 jednotlivých cílů, jichž chce strategie dosáhnout, a také více než sedm desítek konkrétních nástrojů, jejichž…

|

25. Květen, 2015

Pravda a lež provázejí veřejné politiky od nepaměti. Už antická společnost, k jejímuž odkazu se západní civilizace hrdě hlásí, proslula intrikářským chováním a účelovým využíváním lži v cestě za dosažením moci a slávy. A připomínat třeba středověké dějiny papežství? Zbytečnost, tam ideály, smysl pro čest a fér hru (v politickém smyslu slova) nepohledáte. V dnešní době už…

7. Květen, 2015

Během posledních několika dnů jsem si znovu uvědomil, jaké je liberecká komunální politika plácání prázdné slámy (asi i včetně mých výroků, to připouštím). Sociální demokracie, přesněji paní zastupitelka Rosenbergová, vyrobila po měsíci kauzu z poskytnutí dotace na ostašovskou historickou bitvu a jala se na tomto příkladu ukázat, jak údajně netransparentní a klientelistická je současná…

27. Duben, 2015

Prvním květnem přenesl stát na české obce novou povinnost, totiž vydávat fyzickým osobám závazný souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím doplatku na bydlení (novela zákona 111/ 2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi). Zákonodárci tím umožňují samosprávám regulovat dlouhodobé ubytovny na jejich území, protože pokud obec souhlas lidem z řad sociálně slabých nevydá, úřad práce…

16. Únor, 2015

Jaké povahy je aktuální spor mezi libereckou radniční koalicí a opozicí o způsob obsazování komisí rady města? Na jedné straně stojí názor koalice, že komise mají tvořit především lidé s odborným vhledem či zkušenostmi z konkrétní praxe, protože jediným a hlavním účelem komisí je – zjednodušeně řečeno – radit radním. Na straně druhé slyšíme…

4. Září, 2014

Když jsem v březnu 2013 ve Slovanském domě přihlížel startu protikorupčního projektu Rekonstrukce státu, odnášel jsem si řadu smíšených pocitů, které se bohužel postupně proměnily v neblahou realitu. V tuto chvíli tak už můžeme sledovat nastupující soumrak Rekonstrukce a marné snahy hned několika neziskových organizací a stovek dobrovolníků (a dokonce i pár politiků) napravit…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.