nášLiberec

Search

Prohlášení k mediálnímu obrazu vytvářeného Jiřím Šolcem v kauze tajemnice MML

Do výběrového řízení na tajemníka Magistrátu města Liberec jsem se přihlásila jako dlouholetá státní úřednice, bez stranické příslušnosti a bez politické angažovanosti.

Výběrové řízení jsem vyhrála – podle zprávy výběrové komise jsem se umístila na prvním místě. Nebylo mi známo, jaké politické tlaky jsou na tuto funkci ze strany ČSSD a Liberec občanům již od počátku koalice.

Při svém rozhodnutí ucházet se o tuto pozici jsem se opírala o znění zákona o obcích a zákona o úřednících územních samosprávných celků, podle kterých tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích a úředník je povinen jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení.

Od prvopočátku, kdy primátor Jan Korytář oznámil že se rozhodl mě jmenovat do funkce tajemnice, byly proti mně vedeny politicky motivované útoky ze strany náměstka Šolce otevřeně, ze strany liberecké okresní ČSSD skrytěji.

Pan náměstek Šolc napadal mou údajnou politickou angažovanost ve Změně pro Liberec a dokonce prohlásil, že jsem pracovala pro Korytáře. Toto lživé tvrzení mi objasnil při schůzce, kterou jsem si vyžádala 11. března 2011, kdy řekl, že to tak nemyslí a že ví, že moje aktivity se týkaly pouze občanského sdružení.

Při tomto rozhovoru jsem mu sdělila, že se nebudu bránit podobným útokům, protože chci dodržet kodex úředníka a nevyjadřovat se k politickým záležitostem. Přestože jsem řekla že se nebudu bránit, tak pan Šolc nekorektně ve svých útocích pokračuje až do dnešního dne.

Pan náměstek Šolc v MF Dnes 20.4.2011 řekl: „Odmítáme spojovat tajemníka s jakoukoliv stranou. Pro nás je nepřijatelné spojení primátor – tajemník, stejně jako obyčejný zastupitel – tajemník“.

Stejný náměstek Šolc v prvním výběrovém řízení spolu s ČSSD proti vůli primátora prosazoval na pozici tajemníka člena ČSSD JUDr. Lukáše Pletichu, který je zastupitelem za Liberecký kraj, a souběh této politické funkce s funkcí tajemníka MML je v rozporu se zákonem o volbách do zastupitelstev krajů. Tímto zablokováním zhatili ČSSD a LO jmenování tajemníka již začátkem roku.

Politické pozadí boje o moc na radnici v Liberci mi náměstek Šolc při naší schůzce objasnil nečekaně otevřeně, jednalo se o boj o silové resorty ekonomiky a strategie a územního plánování. Jsem si plně vědoma toho, že kauza tajemnice Magistrátu města Liberec není pravou příčinou svržení primátora Jana Korytáře, jedná se pouze o zastření skutečných důvodů rozbití koalice na radnici v Liberci.

Dne 20. dubna jsem podala na Ministerstvo vnitra ČR stížnost na postup Krajského úřadu Libereckého kraje a ředitele Mgr. René Havlíka. Proti dalším osobám, které mě v této kauze poškodily, plánuji právní kroky v nejbližších dnech.

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Stížnost podanou na postup Krajského úřadu Libereckého kraje a ředitele Mgr. René Havlíka

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které
Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová
Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako
 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných