Odpověď Aleně Dvořáčkové a čtenářům

Vážená paní Dvořáčková, vážení čtenáři serveru nasliberec.cz,

úvodem mého dopisu bych Vám chtěl poděkovat za mediální připomínku této již dva roky staré kauzy, je to fajn, ono by se na ní už totiž asi definitivně zapomělo. Po důvodech proč zrovna teď se neptám, pravděpodobně to bude součást nějaké širší kampaně. Já jsem totiž okolnosti prodeje tohoto pozemku opakovaně připomínal na našich (bývalých) koaličních jednáních a věřte nebo ne, nikoho to tehdy (mimo nás) nezajímalo.

Nicméně teď k faktům. Dne 03.06.2009 jsem účastnil zasedání Komise pro výběrové řízení (dále komise), která je poradním orgánem Rady města Liberece (dále RM). Z důvodu nepřítomnosti předsedy komise, Ing.Hrušy, jsem jako místopředseda toto zasedání řídil. Na programu bylo několik projednání výběrových řízení v druhém kole. První kolo jde mimo komisi, zájemci dávají své nabídky písemně. Na prodej pozemku 6008/7, k.ú.Liberec, to je ta „předzahrádka u Severů“ byli tři zájemci, přičemž paní Urbanová – nájemce restaurace, měla od RM uděleno právo přednosti, tj. právo dorovnat nevyšší nabídku, přesně dle zásad prodeje nemovitostí SML. Jedním ze tří zájemců byl i nynější náměstek primátorky Lukáš Martin.

Při projednávání výše nabídek v druhém kole, za účasti všech zájemců, označila paní Urbanová chování dalšího zájemce, nikoli ovšem pana Lukáše Martina (!), jako „nevhodné a nátlakové“. Dle jejích slov mělo dojít v předsálí jednací místnosti k „osobnímu nátlakovému naléhání, za účelem dohody a manipulaci s cenou předmětného pozemku“. Na paní Urbanové byl patrný velký stres a z jejích slov jsem pojal podezření na „pletichy při veřejné soutěži“. Zeptal jsem se tedy, zdali se domnívá, že došlo k protiprávnímu jednání. Odpověď paní Urbanové byla souhlasná, dále jsem se jí zeptal, zdali chce podat sama podnět k šetření, odpověď byla nejasná, spíše prý ne.

Nechal jsem zájemce o pozemek vykázat z místosti a vzniklou situaci jsme důkladně probrali. Po této rozpravě jsem nechal hlasovat o dalším postupu, kdy jsem navrhl přešetření vzniklé situace z důvodu podezření na protiprávní jednání. Jednohlasně jsem byl pověřen komisí k podání podnětu na státní zastupitelství. Toto jsem neprodleně podal následující den. Po čase jsem byl dopisem vyrozuměn o odložení celého případu z důvodu důkazní nouze.

V mezičase jsem o vzniklé situaci jednal jak s tehdejším vedením města, tak s paní Urbanovou. Na jednání Zastupitelstva SML (ZM)jsem o tomto podal stručnou informaci a ZM se přiklonilo, opět v duchu „zásad privatizace“, k předřazení nevítězného zájemce a Liberec prodal tento pozemek paní Urbanové za částku nižší než by býval dal vítěz VŘ pan Lukáš Martin. Na toto má ZM právo a občas, vždy ve zdůvodněných případech se tak také děje. V tomto konkrétním případě ZM zhodnotilo zájem města na zcelení pozemků a bezproblémový provoz restaurace u Severů. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí.

Ve svém dopise se mne ptáte na několik otázek. Předně na to, jak se mi spolupracuje s panem náměstkem Lukášem Martinem s tím, že zrovna jemu přisuzujete roli „pleticháře“a potom otázku s jakým záměrem on tento pozemek koupit chtěl. Jednoznačně zde píši a jsem schopen to říci znovu u soudu, že paní Urbanová označila jiného zájemce jako toho, který na ní vyvyíjel nepřípustný tlak. Já si jej dobře pamatuji, ale jeho jméno zde uvádět nebudu, navíc si jej můžete nalézt v materiálech k projednání ZM. O tom s jakým úmyslem chtěl tehdy podnikatel v nemovitostech Lukáš Martin koupit pozemek v centru města nechci spekulovat. Ale asi chtěl vydělávat peníze, tak už to chodí.

S panem náměstekem Martinem se mi spolupracuje dobře, oba jsme překonali vzáemnou vysokou míru nedůvěry, která u mne mj. pramenila i z výše popsaného. Myslím, že svoji gesci ovládá dobře je na něm znát vysoká míra zkušeností nabytá praxí a například jeho nový systém zpoplatění věcných břemen přináší městu letos o cca 5 mil. Kč více než loni.

Chtěl bych se teď vrátil k začátku dopisu a je to pro mne důležité. Právě proto že jsem se s panem Martinem viděl pouze jednou a to na té Komisi, byla pro mne jeho nominace na druhého náměstka za ČSSD šokem, který jsem jen těžko rozdýchával. Na koaličním vyjednávání (což Vám mohou potvrdit účastníci), aniž by tam pan budoucí náměstek byl, jsem všem vyjednávačům popsal své domněky a zdůraznil také problematičnost toho nedokázaného chování. Zajímavé bylo, že panu Korytáři ani ostatním vyjednávačům ZpL toto nevadilo a na této nominaci (logicky spolu s ČSSD) trvali. Tehdy to byl z naší strany další z celé řady ústupků, které jsme udělali. Nakonec se moje obavy ukázaly jako liché a pan náměstek je platný člen vedení našeho města.

Pevně věřím, že jsem Vám odpověděl na všechny dotazy, jsem připravit Vám zodpovědět i další, přeji Vám hezké prázdniny a těším se na osobní setkání v září na ZM.

S pozdravem

Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu za Liberec občanům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,