nášLiberec

Search

V dozorčí radě liberecké nemocnice se drze krade za bílého dne

Zákon o střetu zájmů 159/2006 Sb. to říká v §5 odst.2 jasně: Veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2 odst. 1 písm. l) a m), který zastupuje kraj nebo obec v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, pokud v ní kraj nebo obec má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna.“

§2 v příslušných odstavcích uvádí jako takové funkcionáře ty, kteří jsou pro svou činnost dlouhodobě uvolněni.

A to jsou jak náměstek hejtmana pan Martin Sepp, tak radní Bc. Zdeněk Bursa, kteří jsou členy v dozorčí radě krajské nemocnice Liberec a.s., kde je Liberecký kraj majoritním akcionářem s 83% a kteří zde přesto odebírají odměnu ve výši 30 tis. Kč/měsíc.

Oba dva se brání tím, že nejsou v dozorčí radě za Liberecký kraj, ale sami za sebe jako fyzické osoby. Je to samozřejmě nesmysl. Kdyby to tomu tak bylo, neměl by Liberecký kraj jako majoritní vlastník v dozorčí radě Krajské nemocnice a.s. své patřičné zastoupení a kraj (v jehož čele oba pánové stojí) by tak porušoval §17 odst. 1 zákona o krajích 129/2000 Sb. „Majetek kraje musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Kraj je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.“

Jenže pánové v dozorčí radě Liberecký kraj zastupují. Usvědčuje je z toho schválené usnesení Libereckého kraje č.j. 335/11/ZK ze dne 30. 8. 2011. Bc. Bursa byl navíc dle schváleného usnesení č.j. 336/11/ZK ze stejného dne nominován na valnou hromadu této akciové společnosti, přičemž součástí schváleného usnesení byl úkol zde Liberecký kraj zastupovat (tzn. vahou 83% akcií prosadit mj. usnesení LK č.j. 335/11/ZK).

V dozorčí radě Krajské nemocnice a.s. je i zástupce menšinového vlastníka Statutárního města Liberce pan Kamil Jan Svoboda, který je v Liberci uvolněným náměstkem primátorky a tudíž neoprávněně inkasuje odměnu za práci v dozorčí radě též. To, že peníze ve shodné výši posílá údajně následně na dobročinné účely, na tom ze zákona nic nemění.

Důkazy:
335/11/ZK
336/11/ZK

Kompletní zápis ze zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30. 8. 2011 je pod textem Zápis 08 ZK 27-09-2011

Michael Canov, starosta Chrastavy a místopředseda politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky