Trable představitelů Libereckého kraje v představenstvu a dozorčích radách

Hejtman Stanislav Eichler v představenstvu v akciové společnosti, kde nemá kraj ani jednu jedinou akcii Liberecký kraj zastupuje. Náměstek hejtmana Martin Sepp, radní Zdeněk Bursa a Pavel Petráček v dozorčích radách ve třech akciových společnostech, kde má kraj 83%, 100% a 100% Liberecký kraj nezastupují.

Blázinec? Nikoli, to je jen tvrzení vrcholných představitelů Libereckého kraje.

V roce 2009 byl zvolen do představenstva ČSAD a.s. hejtman Libereckého kraje a to přesto, že v této akciové společnosti neměl Liberecký kraj jednu jedinou akcii. Prosadil ho tam majoritní akcionář. Pan hejtman je ovšem přesvědčen, že v ČSAD a.s. zastupuje Liberecký kraj, protože Liberecký kraj je velmi významným obchodním partnerem ČSAD a.s. Nikoli, člen představenstva musí zastupovat zájmy akcionářů resp. toho, který ho do představenstva navrhnul.

A právě obchodní vztahy mezi ČSAD a.s. a Libereckým krajem vrhaly na pana hejtmana od počátku podezření ze střetu zájmů. Nikoli ovšem dle zákona o střetu zájmů, panu hejtmanovi v souladu se zákonem odměna náleží, ale dle zákona o krajích (rozhodování při výběrových řízeních apod.). Více si lze přečíst nejen v mém článku, ale i v Libereckém deníku a vidět v reportáži ČT z roku 2009.

V právě uplynulých dnech a týdnech se dostalo na veřejnost, že pánové Sepp, Bursa a Petráček pobírají v dozorčích radách ve třech akciových společnostech, kde má kraj majoritní podíl či je dokonce jediným akcionářem, odměny a to přesto, že to zákon o střetu zájmů explicitně vylučuje. Oč více se bránili tím, že v těchto akciových společnostech nezastupují Liberecký kraj, ale jsou tam sami za sebe a že mají právní rozbor dle kterého nejsou jejich odměny v rozporu se zákonem, tím urputněji se bránili tento právní rozbor komukoli ukázat. Dokonce se vysmáli přímo na zastupitelstvu Libereckého kraje i právnímu rozboru takové instituce jako je Parlamentní institut a který je z porušení zákona jednoznačně usvědčoval.

Za pouhé dva dny však spadla klec. Bezprostředně poté, co se o věc začala zajímat z vlastní iniciativy kriminální policie, vydali prohlášení, že již obdržené odměny vrátí a žádné další přijímat nebudou. Nedivím se jim, pochopili, že jde do tuhého. Ovšem namísto hlubokého pokání a omluvy za to, že neoprávněně při jednoznačném porušení zákona, brali a chtěli brát i nadále měsíc co měsíc desetitisícové odměny, své oznámení o vrácení těchto odměn odůvodnili slovy jako závist, pomlouvání, štvanice, nejnižší lidské vlastnosti.

Neuvěřitelné, neslyšel jsem doposud, že by kdokoli, kdo by byl přichycen při krádeži byť jen obyčejných rohlíků, na adresu těch co tuto krádež odhalili, takováto slova použil. A ještě si zahráli na moralisty a vyzvali k vrácení odměn všechny ostatní. Asi jako kdyby zloděj rohlíků vyzval k vrácení rohlíků ty, kteří si je koupili (kterým patří po právu). A jako vrchol svého ostudného vystoupení v celé kauze se neštítili ve svém prohlášení zamotat do celého případu své rodiny.

Starostové pro Liberecký kraj deklarovali, že pokud nedojde do 30. listopadu 2011 k nápravě, podají trestní oznámení. Protože před tímto termínem bylo oznámeno, že dotyční odměny vrátí a žádné další nebudou přijímat, nebudeme trestní oznámení podávat. Již není důvod.

Michael Canov, starosta Chrastavy a místopředseda politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky