Odpověď na otevřený dopis paní Schlegelové

Vážená paní Schlegelová,
Chápu Vaše roztrpčení nad noční, závěrečnou debatou Zastupitelstva města Liberce. Debata nad omezením hazardu je natolik důležitá, že by se neměla odehrávat v půlnoci po osmi hodinách jednání. V této otázce je třeba reflektovat rozdílné názory jednotlivých politických subjektů spektra a tedy opakovaná půlnoční výtka jedné z politických stran k ostatním stranám „vy jste nepodpořili zařazení našeho návrhu na program“ je nesmyslná.

Správně mi vytýkáte fakt, že jsem tento postup nazval neproveditelným nesmyslem. Bohužel to ale tak je. Každá, sebelépe myšlená, iniciativa bude bez podpory členů Zastupitelstva je odsouzená k neprojednání a neschválení. Silou, půlnočním zdržováním a obstrukcí se to prosadit nedá!

Postup, který vede k cíli je obrácený. Regulaci vymyslet tak, aby s ní byl všeobecný konsensus, dopředu to vyjednat tak, aby našla alespoň 20 hlasů PRO a potom žádat Zastupitelstvo o projednání.

Pojďme se na to ovšem podívat věcně.

Totální zákaz všech heren, automatů v restauracích, kasin

Můj názor na tento zákaz je stále stejný. Tímto řešením bychom udělali to nejhorší, co lze. Bylo již mnoho napsáno o tom, že nutkání k hazardu je celosvětově hluboko vkořeněné do celé moderní společnosti. Zákazem legálních forem heren město vytvoří (hrozné že?) příležitost pro sítě heren nelegálních. Město nebude mít žádné příjmy, ale ani žádné nástroje ke kontrole těchto „soukromých klubů“.

Do těchto prostor Městská Police nemůže a PČR (většinou, bez povolení státního zástupce) nechodí. Prakticky to probíhá tak, že se hraje o body (moderní automaty to umí přepnout) a tyto body „vykupuje“ soukromá osoba. Nájemce nebytového prostoru je z obliga a „výkupčího“ nemáte zač honit. Nebo je černá herna zavřený klub „pro zvané“, kam mafiánská ochranka pouští „jen zvané, prověřené“, popř. se to stejné odehrává v zadním traktu hospod, tak jak to bylo „za komunistů“, kdy byl hazard také nelegální.

Takže ze situace, kdy je hazard regulován dle zákonů ČR vytvoříme černou zónu se všemi průvodními jevy. Město přijde o řadu legálních (nízce kvalifikovaných) pracovních míst, mafie si se zákoníkem práce hlavu lámat nebude. O tom že by se ve 100.000 městě přestalo hrát se asi bavit nemusíme, že?

Omezení otevírací doby

Prověřoval jsem situaci. Někde to funguje na dobrovolné dohodě provozovatelů (Most), jinde od toho ustoupili (Mladá Boleslav). Tady je především problém v samotném povolení VLT terminálů. Mají to povolené od MF bez podmínek, tudíž pokud bychom to vymáhali, můžeme pouze u VHP, kterých je minimum. Tvrdý postup je to na žalobu za znehodnocování investic. Na dobrovolnou dohodu to nevidím, to bychom museli ustoupit v jiných regulacích. Už mám na stole jeden dopis z právní kanceláře, kde už nás za zavření jedné herny popotahují …. Nikam jinam než k Ústavnímu soudu.

Vymahatelnost omezení provozní doby je složitá až neproveditelná. Máme 110 míst, kde automaty být mohou, schválíme omezení třeba na 22.00. Většinou jsou to bary, hospody a herny k tomu. MP bude jezdit jako zběsilá, provozovatel bude mít vypínač prodlužky el.proudu pod pultem. Ještě než MP zastaví – jsou automaty bez proudu a gambleři pouze na pivu. Budeme všem pro smích. A přikázat všem hospodám uzavření v 22 hod? To asi město nemůže …

Kontroly

Máte pravdu, bez politiků se to obejde. MP kontroluje mladistvé v hernách průběžně a nárazově. Dodržování pravidel je ovšem otázkou samosprávy a chuť ke kontrolám je u kolegů Zastupitelů malá až nulová, kolikrát jsem nakonec chodil sám. Na našich úřednících to nechat také nemůžeme, nemají to v pracovních náplních a už vidím jak by to bylo zpochybňováno …. Já jsem detailní pasport heren řešil externistou, máme data i fotky, kolikrát to ovšem bylo na hraně jeho napadení …

K Vámi označeným „špinavým penězům“

Nikdy jsem nechtěl debatu nad regulací hazardu omezit jen a pouze na otázku peněz, byť kde jinde, než u mne v kanceláři jsou „…. až na prvním místě“. V posledních týdnech jsou všechny politické strany vystaveny silnému (a pochopitelnému) tlaku ze strany všech, kteří dostávali peníze od hazardních nadací. Jsou to sportovci, ty k tlaku navádí přímo ČSTV. Jsou to naše příspěvkové, kulturní organizace. Jsou to organizace zabývající se sociálními službami. Asi je to ze strany MF chytrá politika – rozhodněte, ale sami si to zodpovězte.

Kdyby jste, Jano, měla politickou zodpovědnost … Zkuste si to představit a Váš návrh na totální zákaz hazardu politicky obhájit tváří v tvář desítkám organizací sdružujících stovky (až tisíce) potřebných? Já do příštího zasedání Rady města, potažmo Zastupitelstva musím dát dohromady klíč k rozdělení těchto peněz a věřte, to také nebude jednoduché.

Sama víte, že je tato problematika velmi složitá a asi se shodneme, že to není přeci jen nejvážnější problém našeho města. Já mám několik tipů na zrušení dalších heren. Uvidíme jak to dopadne. Chápu, že to ze svého pohledu vidíte jinak, ale respektujte, že Zastupitelé to mohou vidět jinak. Pojďme prosím diskutovat, ale nerozčilujme se, pokud ten který názor nebude demokraticky přijat ..

Díky a jsem s pozdravem

Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu za Liberec občanům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,