nášLiberec

Search

Starosta Canov přistižen na hruškách

Vážený pane Canove,
Váš příspěvek k situaci kolem Liberecké nemocnice se mně samozřejmě líbí a souhlasím s ním. Musím však zároveň vyjádřit podivení nad skutečností, že Vás výsledek jednání Libereckého zastupitelstva tak pobouřil. Jste to přece právě Vy a i v minulosti jste vždy byl tím, kdo staví dodržování zákonů nade vše.

Dovoluji si Vás upozornit, že rozhodnutí Libereckého zastupitelstva žádný zákon neporušilo, ba naopak, při hlasování o mandátu delegáta města Liberce na valnou hromadu Liberecké nemocnice byly dodrženy všechny demokratické principy.

Ostudné jednání většiny zastupitelů je v tomto případě stejně správné či nesprávné, jako bylo „demokratické“ sesazení primátora Jana Korytáře a lidí ze ZpL z Liberecké radnice. Měl byste nyní stejně vehementně tyto zastupitele bránit, neboť byli řádně zvoleni občany, vykonávali svůj mandát, a jak jsem již zmínil, žádný zákon přece neporušili.

Kritizoval jste se stejným zdůvodněním zoufalé reakce některých starostů či ředitelů škol, když na protest proti zločinné amnestii sundávali Klausův portrét ze zdi. Váš hlavní argument byl, že se jedná o našeho prezidenta, který zasluhuje elementární úctu všech občanů již na základě své funkce. Bylo by proto asi i adekvátní, abyste nekritizoval jednání těchto právoplatně zvolených zástupců nás voličů, zvláště když jednali striktně v mezích zákona.

Jak je možné, pane Canove, že Vám jednání těchto zastupitelů, o jejichž morálních či intelektuálních kvalitách skutečně nelze napsat mnoho pozitivního, vadí právě až nyní? Jak je možné, že právě nyní používáte tyto silné výrazy o vyhlášení války města vůči kraji?

Proč Vás nevzrušovalo vyhlášení války nejen vítězům komunálních voleb 2010, ale tím potažmo i velké části libereckých obyvatel, zájmům města, veřejným financím atd. Vždyť tito zastupitelé se chovají a jednají stále stejně, dobře či špatně – dle úhlu pohledu pozorovatele, nikdy však v zájmu města a jeho obyvatel. Je to snad tím, že „sytý hladovému nevěří“, „bližší košile než kabát“, či jste zázračně procitl a charaktery těchto lidí náhle prokoukl?

Závěrem Vašeho příspěvku vyjadřujete přesvědčení, že se nyní jistě drtivá většina obyvatel Statutárního města Liberce kvůli tomuto přístupu svých zastupitelů hanbou propadá. Mohu Vás ujistit pane Canove, že právě většině obyvatel Liberce toto jednání jejich zastupitelů plně zapadlo do obrazu, který si o nich již dávno vytvořili a mnoho prostoru, kam se ještě hanbou dále propadat,  již nezbývá…

Pokuste se prosím vzít moje postřehy pokud možno konstruktivně. Nemám ani v nejmenším v úmyslu se Vás jakýmkoliv způsobem dotknout. Nic to ale nemění na skutečnosti, že jsem si tyto postřehy nedokázal nechat pro sebe. Přeji mnoho úspěchů ve Vaší jinak jistě velice záslužné politické činnosti.

Jiří Čeček

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město