Starosta Canov přistižen na hruškách

Vážený pane Canove,
Váš příspěvek k situaci kolem Liberecké nemocnice se mně samozřejmě líbí a souhlasím s ním. Musím však zároveň vyjádřit podivení nad skutečností, že Vás výsledek jednání Libereckého zastupitelstva tak pobouřil. Jste to přece právě Vy a i v minulosti jste vždy byl tím, kdo staví dodržování zákonů nade vše.

Dovoluji si Vás upozornit, že rozhodnutí Libereckého zastupitelstva žádný zákon neporušilo, ba naopak, při hlasování o mandátu delegáta města Liberce na valnou hromadu Liberecké nemocnice byly dodrženy všechny demokratické principy.

Ostudné jednání většiny zastupitelů je v tomto případě stejně správné či nesprávné, jako bylo „demokratické“ sesazení primátora Jana Korytáře a lidí ze ZpL z Liberecké radnice. Měl byste nyní stejně vehementně tyto zastupitele bránit, neboť byli řádně zvoleni občany, vykonávali svůj mandát, a jak jsem již zmínil, žádný zákon přece neporušili.

Kritizoval jste se stejným zdůvodněním zoufalé reakce některých starostů či ředitelů škol, když na protest proti zločinné amnestii sundávali Klausův portrét ze zdi. Váš hlavní argument byl, že se jedná o našeho prezidenta, který zasluhuje elementární úctu všech občanů již na základě své funkce. Bylo by proto asi i adekvátní, abyste nekritizoval jednání těchto právoplatně zvolených zástupců nás voličů, zvláště když jednali striktně v mezích zákona.

Jak je možné, pane Canove, že Vám jednání těchto zastupitelů, o jejichž morálních či intelektuálních kvalitách skutečně nelze napsat mnoho pozitivního, vadí právě až nyní? Jak je možné, že právě nyní používáte tyto silné výrazy o vyhlášení války města vůči kraji?

Proč Vás nevzrušovalo vyhlášení války nejen vítězům komunálních voleb 2010, ale tím potažmo i velké části libereckých obyvatel, zájmům města, veřejným financím atd. Vždyť tito zastupitelé se chovají a jednají stále stejně, dobře či špatně – dle úhlu pohledu pozorovatele, nikdy však v zájmu města a jeho obyvatel. Je to snad tím, že „sytý hladovému nevěří“, „bližší košile než kabát“, či jste zázračně procitl a charaktery těchto lidí náhle prokoukl?

Závěrem Vašeho příspěvku vyjadřujete přesvědčení, že se nyní jistě drtivá většina obyvatel Statutárního města Liberce kvůli tomuto přístupu svých zastupitelů hanbou propadá. Mohu Vás ujistit pane Canove, že právě většině obyvatel Liberce toto jednání jejich zastupitelů plně zapadlo do obrazu, který si o nich již dávno vytvořili a mnoho prostoru, kam se ještě hanbou dále propadat,  již nezbývá…

Pokuste se prosím vzít moje postřehy pokud možno konstruktivně. Nemám ani v nejmenším v úmyslu se Vás jakýmkoliv způsobem dotknout. Nic to ale nemění na skutečnosti, že jsem si tyto postřehy nedokázal nechat pro sebe. Přeji mnoho úspěchů ve Vaší jinak jistě velice záslužné politické činnosti.

Jiří Čeček

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět. Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o
Na včerejší konferenci rady města Liberce odmítlo vedení města odpovídat ohledně milionové zakázky pro kontroverzní místní firmu Investing CZ, která ji získala na víc
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.