Krajskou koalici výsledek hlasování o odměnách neohrožuje

Dvaceti čtyřmi hlasy (10 ZpLK, 7 SLK a 7 KSČM) schválilo na svém zasedání 26. 2. Zastupitelstvo Libereckého kraje směrnici Zastupitelstva LK k odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, členů výborů a členů komisí a náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva LK.

Musím zdůraznit, že šlo o kompromisní návrh ze strany Změny pro Liberecký kraj a KSČM, starostové měli volné hlasování, kterého jsem se, jak jsem předem otevřeně deklaroval, nezúčastnil.

Je pravda, že můj lednový návrh snížit odměny o 10 procent, který jsem přednesl na Radě LK, byl schválen jednomyslně 9 hlasy, ovšem komunisté až následně vznesli požadavek, aby nešlo o směrnici Rady LK, ale Zastupitelstva LK, což považuji za legitimní návrh.

Na jednání klubů ODS a ČSSD navrhovaly zachovat dosavadní systém odměňování, ovšem Změna i KSČM přednesly návrhy, které odměny navyšují. A to byl onen kompromis, o kterém Zastupitelstvo LK hlasovalo a po diskusi také schválilo.

Rozhodnutí většiny ze 45 zastupitelů respektuji, stejně jako osobní názor zastupitele Michaela Canova, na který má každý zastupitel právo.

 Kdybych byl zvolen hejtmanem přímou volbou, tak bych takové usnesení vetoval. V současné době utahování opasků si totiž nemyslím, že by to byl vůči občanům Libereckého kraje vstřícný krok, i když jde z pohledu krajského rozpočtu o minimální částky. Nelze však něco říkat a něco jiného konat.

Nemyslím si, že výsledek tohoto hlasování ohrožuje fungování koalice. Vede mě k tomu fakt, že se nám podařilo na stejném zasedání společně schválit velmi důležité body jednání – jako je vznik nového transparentního Dotačního fondu Libereckého kraje či dohoda na realizaci sledovaného projektu zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, takže máme šanci jen na úrocích ušetřit až 37 miliónů korun.

Jsem přesvědčen, že pokud se nám podaří takové důležité úkoly společně prosazovat a plnit, pak není důvod se o existenci koalice Starostů a Změny obávat.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje (Starostové pro LK)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,