Vybrané body, které se budou probírat na zastupitelstvu 25.4. 2013

Dubnové zastupitelstvo slibuje krátký a možná i klidný průběh. Nicméně v rozbouřených vodách liberecké politiky jeden nikdy neví a neradno soudit den před večerem. Rozhodně se ale můžeme těšit na diskusi kolem některých privatizací, jmenování náměstka Lukáše Martina na valnou hromadu dopravního podniku, situaci kolem výstavby ne zrovna levné kontejnerové školky v Ruprechticích nebo polemiku nad rozpočtem města a stavem městských fondů.

Bod č. 3 – majetkoprávní operace

Za zmínku rozhodně stojí navrhovaný záměr zastupitelstva prodat společnosti Maškovka část parcely v parčíku na kinem Varšava ve Frýdlantské ulici. Ta jej potřebuje proto, aby se dostala ke své nemovitosti. Otázka ale je, zda si město do budoucna reálně (byť má být zřízeno věcné břemeno) neodřízne přístup do prostoru, který se i díky iniciativě našeho sdružení podařilo v minulosti zachránit před neuváženou privatizací. V parku (bývalé městské zahradě) stojí památný strom (buk) a místo má nezaměnitelný genius loci a dotváří obraz jedné z nejstarších libereckých ulic.
 Za první povolební koalice v čele s Janem Korytářem se o parčíku uvažovalo jako o objektu, do kterého by mohly být, spolu s kinem Varšava, investovány evropské dotace. Dnes, stejně jako posledních deset let, prostor neutěšeně chátrá. Více zde.

Bod číslo 5a – jmenování delegáta na valnou hromadu

Zastupitelé mají odsouhlasit jmenování náměstka Lukáše Martina (ČSSD) jako zástupce na valnou hromadu DPMLJ. Jedním z bodů, které má valná hromada řešit, bude jistě otázka nástupnictví v dozorčí radě po Josefu Šedlbauerovi (Změna pro Liberec), který se svého místa vzdal, jelikož je zároveň předsedou dozorčí rady v krajské nemocnici. Ovšem předkládaný materiál vůbec nevypovídá o tom, co na valné hromadě má Lukáš Martin za město prosazovat a co ne nebo koho delegovat. Více zde.

Body č. 8 až 10 – kontejnerová školka Čtyřlístek

Okolo výstavby kontejnerové školky Čtyřlístek v libereckých Ruprechticích toho bylo napsáno už mnoho. Dnes se ukazuje, že vedení města Liberce zapomnělo na skutečnost, že musí platit DPH a tak mění svá usnesení, kterým přidělila peníze z odpisových fondů z kultury, z několikrát odkládané rekonstrukce vstupu do Malého divadla  a peníze mají jít na Čtyřlístek. Více např. zde

Bod č. 13 – dotace z Fondu zdraví

Průběh událostí kolem Fondu zdraví dokresluje celkovou situaci kolem městských fondů. Těm byly sice začátkem roku přiznány rozpočtovým opatřením jednotlivé částky, ale vzápětí je svým nařízením vzala primátorka Martina Rosenbergová (a posléze jí tento krok posvětila Rada města) zpět. S tím ovšem nesouhlasí například Změna pro Liberec, ale ani ODS. Ukazují, že pokud už jsou fondům přiznané peníze, tak o jejich osudu rozhodují jejich jednotlivé rady a zpět je může vzít pouze vrcholný orgán obce, tedy zastupitelstvo a nikoliv Rada města či dokonce primátorka sama. Fond zdraví tedy nestandartního postupu Rady města nedbal a standartně rozdělil částku, která mu byla přidělena, ač jí reálně nemá. Vedení města bude mít co vysvětlovat. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní listopadové zastupitelstvo bylo přeci jen o něco jiné, než bývají ta ostatní. Jednak se projednávaly závažné věci, které městskou ekonomiku ovlivní na dlouhé
Listopadové zastupitelstvo se ponese na vlně vyrovnávání se města se soukromými společnostmi. A to nejen (ač zřejmě v nejkontroverznějším bodě jednání) na základě podivného
Včerejší zastupitelstvo nebylo obzvlášť dlouhé, ale místy obzvláště zajímavé. Hádka kolem hospicu, kolem úrokového zajištění dluhopisu, kdy bývalý primátor Jiří Kittner na město pravděpodobně
Město musí šetřit. A šetřit bude a bude se i snažit získávat prostředky. Což by bylo v pořádku, kdyby se šetřilo na pro město