Plavky ždímejte do výlevek

A že prý nelze dvakrát vstoupit dvakrát do jedné řeky. Co se týče rekonstrukce Libereckých lázní  to ovšem kandidát Změny na primátora Jan Korytář dokáže hravě. Již před dvěma roky  se spolu se svým korunním princem Jaromírem Baxou a jediným redaktorem jeho tzv. protikorupčního  serveru Náš Liberec Jaroslava Tauchmana dokonale zesměšnil,  když vítězoslavně uvedli, že bylo v zadávací dokumentaci uvedeno:

„Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení“ a oni přeci zjistili, že se na stavbě subdodavatelsky podílel tolik nenáviděný SYNER s.r.o., který se o zakázku též ucházel. Jenže se ukázalo, že subdodávka SYNERu činila méně než  4% (12 mil. z 380 mil.) a přitom v zadávací dokumentaci bylo též uvedeno: „Zadavatel v souladu s §44 odst. 6 zákona požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil seznam předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky v objemu vyšším než 20% z jejího celkového finančního objemu  a všech subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů.“  Z výše citované věty v konfrontaci s ještě výše uvedeným zákazem je jednoznačné, že ten se týká jen subdodavatelů uvedených v seznamu subdodavatelů. A v seznamu subdodavatelů nebyl SYNER  oprávněně, neboť jeho subdodávka nebyla ve výši 20% ani plánována ani jí pak při realizaci zakázky nebylo dosaženo. A vzhledem k tomu, že vítězný uchazeč Chládek a Tintěra a.s. neprokazoval subdodavatelem SYNERem ani žádný z kvalifikačních předpokladů,  nedošlo 4% subdodávkou SYNERu k porušení vůbec ničeho. A tak tehdejší vyhrůžka Jana Korytáře: „Obrátíme se v této záležitosti opět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad regionální rady RS Severovýchod a získané poznatky předáme také protikorupční policii“ vyzněla naprázdno, neboť uvedené úřady stížnosti žalobníčků odmítly.   

A hle uplynuly dva roky, Jan Korytář si založil své Krajské protikorupční pracoviště a to přišlo s úplně novým objevem, že bylo  v zadávacím řízení uvedeno: „Subdodavatelem Dodavatele nesmí být takový, který podal nabídku ve stejném zadávacím řízení“ a oni přeci zjistili, že se na stavbě subdodavatelsky podílel tolik nenáviděný SYNER s.r.o., který se o zakázku též ucházel. A pak že prý nelze dvakrát vstoupit do jedné řeky.  Druhý vstup dotyčný navíc okořenil trestními oznámeními na všechny strany.

Ale abych nekřivdil, obvinění Krajského protikorupčního pracoviště nepostrádá ani své zábavné rysy. Vždyť úvaha, že údajně nelegální zadání 12 milionové subdodávky umožnilo 50 milionové navýšení ceny, to je matematika, za kterou by se nemusel stydět ani legendární Václav Henych z Ministerstva vnitra.  Přitom neustále se opakující obvinění z 50-ti milionového předražení již dávno vyvrátil ten nejpovolanější a nejrespektovanější tj. ÚRS dle cenové soustavy (vysoutěžená cena zakázky byla naopak dokonce levnější i když „jen“ o 1,51%).

Zastupitel a kandidát na primátora Statutárního města Liberce svatý Jan, ve svém slepém fanatismu a šílenství sní svůj velký sen o tom, jak všechny okolo sebe dovede do tepláků a současně připraví své město o 760 milionů (porušení rozpočtové kázně 380 mil. vratka + 380 mil. penále).  Není nad to milovat své bližní a své město.  

                                                                                       Michael Canov – 1. místopředseda Starostů pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky