nášLiberec

Search

Lenin s Gottwaldem by tleskali

Tak nám vzniklo Krajské protikorupční pracoviště o.p.s. (KPKP). Jejím placeným zaměstnancem na plný úvazek se stal Jaroslav Tauchman, jediný to redaktor tzv. protikorupčního portálu Náš Liberec. Na svém webu se chlubí tím, že „KPKP je první takováto organizace, která v ČR vznikla na regionální úrovni. Bude vycházet z dobré znalosti prostředí i protikorupční problematiky, osvědčených informačních zdrojů i kontaktů na podnikatele, aktivisty či jiné organizace zabývající se touto problematikou.“ 

Další informace poskytuje server Justice. Zde si lze nalézt zakladatelskou smlouvu ze dne 10.11.2013 (zapsáno do rejstříku dne 4.02.2014) a hlavní náplň její činnosti: „Práce na vybraných korupčních kauzách, odhalování korupčního a klientelistického jednání a jeho dopadů, poskytování podpory fyzickým a právnickým osobám v oblasti boje proti korupci, poskytování právního a občanského poradenství, informování veřejnosti o problematice boje proti korupci v širších souvislostech.“

Předsedou tříčlenné správní rady je právě Jaroslav Tauchman a další členem je politička Karolina Hrbková, členka zastupitelstva Statutárního města Liberce za Změnu pro Liberec. Předsedou tříčlenné dozorčí rady je politik Vladimír Opatrný, člen zastupitelstva Libereckého kraje za Změnu pro Liberecký kraj. 

Zakladateli KPKP jsou Čmelák, společnost přátel přírody o.s. (v zakládací smlouvě zastoupená jeho statutárním zástupcem Mgr. Janem Korytářem) a Mgr. Jan Korytář.  Politik Jan Korytář, který je členem zastupitelstva Statutárního města Liberce za Změnu pro Liberec, členem zastupitelstva Libereckého kraje za Změnu pro Liberecký kraj, předseda politického hnutí Změna za které kandidoval jako lídr do Parlamentu České republiky a nyní pro změnu v rámci Strany zelených do Evropského parlamentu a za pár měsíců má v plánu kandidovat za Změnu na primátora Statutárního města Liberce.

Dle zakládací smlouvy jsou zakladatelé společně oprávněni odvolat jak člena dozorčí rady (která jmenuje a odvolává ředitele) tak člena správní rady. A to vlastně kdykoli a za cokoli. Mezi uvedenými možnými důvody okamžitého odvolání nechybí gumové a kdykoli použitelné „poškodí dobré jméno společnosti“. Stejně tak jsou pouze oni společně oprávněni  zakladatelskou smlouvy jakkoli měnit.
  
Ministerstvo vnitra dotuje protikorupční aktivity z dotačního programu „Prevence protikorupčního jednání“ (např. Transparency International o.p.s. či Oživení o.s.). Aby ovšem měla činnost těchto organizací jakýkoli (legální a objektivní) smysl, musí být bezpodmínečně personálně oddělena od politiků. Toto oddělení od politiků není ovšem u KPKP splněno ani náhodou. Naopak, jediným člověkem který jí ovládá (a to zcela) je předseda Změny politik Jan Korytář. KPKP je tak zcela v jeho režii a dle jeho pokynů bude moci (bude muset) útočit a pokoušet se likvidovat nevítané politické konkurenty. A kdyby se snad někdo v KPKP vzepřel a chtěl poukázat na něco nečistého ve Změně či u něj samého, okamžitě by ho mohl coby dvojjediný zakladatel zlikvidovat.

Lenin i Gottwald věděli, že bez vlastní represivní složky by to nešlo.  Proto si Lenin zřídil Čeku a Gottwald Lidové milice.  Jan Korytář si pořídil jen takové malinké protikorupční pracoviště. Malé, ale jeho……Lenin s Gottwaldem by tleskali.
 

                                                                        Ing.  Michael Canov – 1. místopředseda Starostů pro Liberecký kraj 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky