Protikorupční nadřazenost Změny je v troskách

Vždy mě fascinovalo s jakou samozřejmostí ba drzostí se Změna (přesněji řečeno její hlavní představitelé) samozvaně nadřadila všem ostatním a jmenovala sama sebe za svatou v boji proti korupci. A přitom, jak dokázala nezvratně a nezpochybnitelně nahrávka jejího šéfa Jana Korytáře, on sám požadoval již před lety výpalné od civilkáře za to, že mu umožnil společně podvádět stát a za úplatu civilní službu ve skutečnosti nekonat.

Snad proto, že se nahrávka objevila až po uplynutí všech zákonných lhůt a tím pádem Jana Korytáře promlčení ze zákona zachránilo před soudním rozhodnutím, postupovala Změna pod jeho vedením nadále  jako svatá v boji proti korupci.

Protikorupční komise – zrušit nebo nechat nadále parazitovat?

Starostové pro Liberecký kraj zaplatili svoji daň za vytvoření většinové koalice se Změnou pro Liberecký kraj, když museli přistoupit na vytvoření tzv. protikorupční komise. Naštěstí žádná koaliční smlouva nemohla donutit Starosty, aby přistoupili na vytunelování několika milionů z krajského rozpočtu přes tuto komisi, jak dlouhodobě plánoval její předseda Jan  Korytář. A tak se nesmyslnost této komise ukázala v plné nahotě. Žádný smysluplný výstup, nic….. Popravdě řečeno, jinak to dopadnout ani nemohlo, neboť její postavení je zcela mimo  právní systém platný v naší republice (pro boj proti korupci jsou určené jiné orgány než krajská komise bez jakékoli opory v legislativě) a naštěstí Dzeržinského Čeka je mimo náš časoprostor. Zoufalý pokus vykázat alespoň nějakou činnost vytvořením etického kodexu zastupitele byl smeten hned v zárodku pro jeho zmatenost a rozpornost se zákonem a tak se na pořad zastupitelstva ani nedostal. A tak se prvním výstupem protikorupční komise stal vlastně až její návrh na doplnění majetkových přiznání na posledním dubnovém zastupitelstvu.

Majetková přiznání včetně doplnění již dávno zveřejnili členové koalice Starostové pro Liberecký kraj a Změny pro Liberecký kraj (včetně neuvolněných zastupitelů) . Jenže to bylo jejich dobrovolné rozhodnutí v rámci jimi schválené koaliční smlouvy, kteří všichni z nich v daném termínu (s výjimkou Jana Korytáře) splnili. Podstatné právě je, že se jednalo o dobrovolné rozhodnutí zastupitelů dvou koaličních stran stanovené koaliční smlouvou tzn. mimo rámec orgánů kraje.  Naproti tomu, žádný oficiální orgán kraje, tzn. ani protikorupční komise nemá žádného práva vyzývat kohokoli z krajských zastupitelů, aby jakékoli majetkové přiznání zveřejnil. Od toho je zákon o střetu zájmů, který zveřejnění požaduje v určitém rozsahu od uvolněných zastupitelů a naopak nepožaduje vůbec od neuvolněných zastupitelů. Situace, kdy si dovolila protikorupční komise od všech zastupitelů všech volebních požadovat jakékoli zveřejnění byla prvoplánovaná nehoráznost, která měla za cíl jediné,  a sice dehonestovat ty zastupitele, kteří by usnesení protikorupční komise ignorovali: „Podívejte se, oni nechtějí zveřejnit majetková přiznání, co za tím asi bude?“  Jsem proto moc rád, že i hlasy Starostů (přestože naše dobrovolně podaná majetková přiznání již dávno visí na webu) odmítlo vzít Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesení protikorupční komise byť jen na vědomí.         

Je otázkou co s protikorupční komisí dál. Jak jsem řekl při jednání zastupitelstva, komise pro zkoumání Jupiteru, Saturnu a celé Mléčné dráhy by byla užitečnější. Na druhou stranu  bez dohody se Změnou protikorupční komisi bez porušení koaliční smlouvy zrušit nejde. A tak se jeví strpění parazitující protikorupční komise menším zlem (zatím) než rozpad celé koalice jako takové. 

Král je nahý, pravil soud 

Jak již uvedeno v úvodu, Změna přežila bez vážnějších šrámů na své protikorupční pověsti prokázané požadované výpalné od civilkáře samotným svým guru Janem Korytáře. Patrně proto, že se z důvodu promlčení již  celá aféra nemohla dostat k soudu. Nyní však vyplula na povrch aféra, která jasně dokazuje, že Změna není žádným spolkem Mirků Dušínů a vzorem ctnosti a protože je zde soudní tečka, měla by se dostat do povědomí široké veřejnosti. Sponzor a manžel jedné z čelných představitelek Změny (předsedkyně klubu zastupitelů Změny v Liberci)  pan Tomáš  Absolon byl pravomocně odsouzen za nabídku milionového úplatku (ke kterému se sám přiznal). Změna, která se vždy stavěla jako symbol boje proti korupci, namísto adorace muže, který naplnil jí deklarované, když nabídku úplatku odmítnul a vše oznámil Policii České republiky, tohoto muže jaksi neaodorovala, ba naopak.

Zároveň se Změna po vynesení rozsudku soudu všemožně snažila bagatelizovat vztah Změny s korupčníkem. Parafrázuji: „Byl to jen sponzor, sponzorský dar jsme vrátili, to se stává.“ A že to byl manžel jedné z nejvýznamnějších  představitelek Změny? Parafrázuji: „Nemůžeme lustrovat každého příbuzného do pátého kolena“

Ale kdepak. Nejpříznivější  názor na Změnu po této aféře je ten, že si nedovede udělat pořádek ve svém nejbližším okolí a to jí samo od sebe diskvalifikuje od jí  deklarované snahy a na odiv vystavovaného poslání dělat pořádek ve všech ostatních politických stranách a hnutí a vůbec všude tam, kam její bedlivé oko Robespierrovo na této planetě (a v Liberci a v Libereckém kraji zvlášť), pohlédne. Změna ztratila jakékoli morální právo představovat sama sebe jako ztělesněné dobro při boji se všeobklopujícím zlem.

Obávám se však, že ti, kteří  si dají dohromady to, že  se jednalo o úplatek za prodej nemovitostí na Libereckém letišti v době, kdy Změna vyhlašovala  referendum za zákaz prodeje tohoto letiště, si učiní názor podstatně horší.

Setkání komunisty  Stanislava Mackovíka tváří v tvář s Tomášem Absolonem, dopadlo tak jak dopadlo. Ukázalo komunistu jako čestného a poctivého člověka a změnaře jako korupčníka. Král je nahý, pravil soud….. 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky