Hejtman se probudil, jen trošku pozdě

Na včerejší tiskové konferenci konané před zasedáním Zastupitelstva Libereckého kraje se hejtman Martin Půta věnoval zakázce na dopravní obslužnost v kraji a stanovisku KPKP, které se k tomuto strategickému tendru vyjadřuje. Je sice chvályhodné, že se hejtman začal klíčovými otazníky kolem miliardové zakázky zabývat, ale nyní je přeci jen trochu pozdě. I díky tomu budou v kraji dále jezdit stávající dopravci za daleko vyšší ceny, než bylo reálně možné.

Podle názoru Krajského protikorupčního pracoviště, o.p.s. (KPKP) je dobře, že si hejtman Martin Půta (STAN, zvolený za SLK) uvědomuje sílu argumentů, které KPKP předložilo veřejnosti a zastupitelům, ale podobně pečlivý postup měl hejtman i celé vedení kraje zvolit již v minulosti. Problematickou zakázku má v gesci jeho strana a mělo by být výsostným zájmem hejtmana, aby u největší krajské zakázky dbal příslušné pozornosti automaticky.

Zrušení zakázky na dopravní obslužnost mělo přijít minimálně již v po lednovém rozhodnutí (námitky přišly ale již v listopadu předchozího roku) ÚOHS, čímž by se uvolnil prostor pro vypsání zakázky nové a kraj tak mohl dosáhnout významných úspor veřejných financí v řádech minimálně desítek milionů korun. Místo toho se snaží hejtman svalit vinu krajského vedení na ostatní, argumentuje schůzkami politiků a úředníků (radní Kocumová, Mastník, úředníci Jakešová, Čáp, Hruboň a další, ač tyto schůzky se týkaly jiné zakázky než té, kterou chce nyní hejtman zrušit) s uchazeči o zakázku, ale pokud by zakázka byla od začátku připravena profesionálně a skutečně transparentně, kraj by se neocitl v dnešní situaci.

To, že se hejtman rozhodl poslat podnět vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové, je krok správným směrem, ale kdyby byl zájem Martina Půty o zakázku opravdový, uvědomil by státní represivní orgány o podezřelých skutečnostech, kterých si dle vlastních slov vědom, již dávno. Hejtmanovo oznámení zaslání podnětu pro nejvyšší státní zástupkyni Bradáčovou považuje tedy KPKP za pouhou mediální a politickou hru hejtmana Půty.

Zároveň jeho prohlášení o „tajné policii“, kterou má podle hejtmana představovat KPKP, bereme jako součást této hry, která má na jednu stranu zakrýt vlastní díl viny, neschopnost konkrétní argumentace k přeloženým zjištěním a na druhou splnit roli před nadcházejícími volbami.

Přes všechna prohlášení hejtmana kvituje KPKP, že se rozhodl ve věci jednat a jeho pracovníci jsou připraveni poskytnout své informaci a zjištění, aby tak bylo dosaženo větší ochrany veřejného zájmu.

Jaroslav Tauchman, analytik KPKP říká: „Hejtmanova slova o tajné policii a podobně nás nepřekvapují, spíš by nás překvapilo, kdyby hejtman přišel s nějakou konkrétní a relevantní argumentací, ale snad se jedná o nový začátek, kdy se vedení kraje začne o tuto klíčovou zakázku skutečně zajímat. Nejde totiž o málo“.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět. Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o
Na včerejší konferenci rady města Liberce odmítlo vedení města odpovídat ohledně milionové zakázky pro kontroverzní místní firmu Investing CZ, která ji získala na víc
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.