Stav zdravotnictví – jak to vidím

Náměstek Marek Pieter se snaží soupisem nepravdivých informací odůvodnit nepromyšlené odvolání a odvést pozornost od skutečných problémů. „Tak mi jednak zůstává chřipka i resort zdravotnictví do další nominace,“ povzdechnul si Marek Pieter dva měsíce poté, co stejně jako kolegové podpořil mé odvolání, předložené na poslední chvíli před konáním zastupitelstva. Nyní je jasné, že resort zdravotnictví bude bez gesčního náměstka minimálně čtvrt roku, počet náměstků nadále neodpovídá počtu stanovenému pro Liberecký kraj, kraji vládne menšinová koalice – a to vše jen to dokazuje ukvapenost tehdejšího kroku.

Pár příkladů toho, co si klade za zásluhy Marek Pieter:

1)    Rozšíření zubní pohotovosti – výběrové řízení bylo do téměř finální podoby připraveno ještě před mým odvoláním, řešil se jen rozsah hodin pohotovosti a požadavek na místo výkonu služby. Finance byly již v listopadu zahrnuty do rozpočtu

2)    Zřízení služby koronera – také řešeno, a to s ředitelem ZZS LK i v rámci Komise zdravotnictví Asociace krajů ČR, kde jsme to dokonce přinesli jako téma my za LK, finance zaneseny do rozpočtu pro rok 2015

3)    heliport na letišti – průběžně řešen ve spolupráci s ředitelem ZZS LK, žádost o zanesení do oficiální letové mapy byl odeslána ještě před mým odvoláním, pozemkově řešeno se SML, připraven finanční plán dostavby výjezdového stanoviště – také zahrnuto do rozpočtu, schváleného v listopadu 2014

4)    výjezdová základna ZZS LK v ČL – opět řešena s ředitelem ZZS LK, včetně jednání mezi řediteli ZZS LK a NsP ČL, včetně předběžné dohody o finančním podílu jednotlivých společností (hrazeno z investičního fondu ZZS LK, stejně jako běžící rekonstrukce NELI)

5)    výjezdová základna v Rokytnici – řešena ještě za mého působení, společně s majetkovým odborem kraje, dokonce na společném jednání s M. Pieterem a jeho úředníky

6)    údajné neřešení rozvodů a vytápění NsP ČL –  opakovaně řešeno, opět i na společných jednáních s M. Pieterem (vzhledem k prolínání zodpovědnosti s ekonomickým odborem), dne 26. 9. 2014 uloženo na můj popud usnesením DR: „Členové DR žádají představenstvo společnosti zabývat se „etapizací projektu „rekonstrukce rozvodů“ a oslovit projektanty k posouzení, zda je etapizace možná a zjistit cenu vyhotovení projektu“

Dále usnesením DR z 21. 10. 2014: „DR žádá vedení nemocnice o zajištění poptávkového řízení k možnosti, zda lze spojit projekty „Tepelné hospodářství“ a „Rekonstrukce rozvodů v NsP Č.L., a.s.“ a za jakých finančních podmínek (ekonomická analýza). Na základě těchto informací LK zadá vytvoření projektu.“
Termín do dalšího jednání  DR 10. 12. 2014.

7)    Podání žádostí o prodloužení termínů realizace (u projektů z dotací běžná záležitost): Všechny tyto žádosti byly všechny podány ještě za mého působení. Projekty, na rozdíl od jiných resortů, běží a za uplynulé 2 roky žádný nespadl pod stůl. (Doporučuji porovnat s jinými resorty)

8)    nabídka nepotřebných pozemků a ubytovny městu ČL: cituji opět ze zápisu z DR ze dne 26. 9. 2014, kde byl dán p. řediteli na můj popud úkol: „Členové DR berou informaci k prodeji nepotřebného majetku na vědomí a pověřují představenstvo společnosti, aby oslovilo s nabídkou na koupi pozemků město Česká Lípa“

Takto bych mohla pokračovat u každého bodu, který pan náměstek popisuje. Zdá se mi, jako by měl snahu vytvořit dojem, že na resortu nic nefungovalo, zápisy a například i schválený rozpočet dokazují nepravdivost a účelovost podávaných informací.

Resort zdravotnictví fungoval a funguje, v některých oblastech byly provozní či formální problémy, ovšem rozhodně ne ve vyšší míře než ve kterémkoliv jiném resortu. Problémy naopak občas nastávaly právě při spolupráci s ekonomickým resortem. Například při mém opakovaném zařazování žádosti o finance na spoluúčast u rentgenového vybavení, kde bylo nakonec přislíbeno 3,5 mil. Kč z prodeje majetku. Tento slib ovšem nebyl dodržen a zodpovědnost byla přenášena na zdravotní resort, který ale ve svém gesčním rozpočtu tuto částku rozhodně neměl.

Jsem přesvědčena, že analýzu činnosti by potřebovaly jiné resorty a jiné zakázky, a to především ta největší, která na kraji běží a která byla jedním z pravých důvodů rozpadu koalice – zakázka na dopravní obslužnost. Jde o neustálé hledání zástupných důvodů, protože říct nahlas, že odvolání je prostě odplata za neposlušnost, se nehodí. A když chceš psa bít, hůl si vždy najdeš – a platí to i naopak (průběh dopravní zakázky či obhajoba schůzek na pumpách atd).

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,