9. Listopad, 2011

V Liberci v prostorách dříve známých jako klub SSM Plamen se včera odkrýval význam a poselství „17. listopadu“ – a to zejména význam toho „sametového“. Právě v prostorách dnešního V-klubu zahajovalo svou činnost liberecké Občanské fórum a zde našla po 22 letech od revoluce své zázemí pětice hostů a čtyři desítky občanů….

25. Říjen, 2011

Od „malého libereckého jara 2011“ uspořádala iniciativa JE ČAS NEMLČET již 5. veřejnou besedu pro občany a jejich zastupitele. Ta proběhla v pondělí 17.10. od 18. hodin v restauraci Plzeňka. Příležitost sdílet své názory dostal liberecký klub Věcí veřejných. Poprvé počet politiků převýšil o jednoho počet občanů. Důvodem mohla být skutečnost, že se jedná…

24. Říjen, 2011

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Ve čtvrtek 27. října 2011 se bude na zastupitelstvu projednávat privatizace jedné z budov ZŠ Švermova Vysoké škole Karla Engliše (VŠKE). ZŠ ji v současné době nevyužívá a má ji v pronájmu Vysoká škola Karla Engliše. Prodej však provází podivné okolnosti. Městem navržená cena 9 milionů Kč vycházela ze…

19. Říjen, 2011

V roce 1990 byl přijat zákon o loteriích, který umožňoval regulaci hazardu tím, že si obce mohly obecně závaznou vyhláškou stanovit okruh až 100 m od budov pro veřejnost významných, jako jsou školy, zdravotnická zařízení, zařízení poskytující sociální služby, úřady apod., kde tyto aktivity nebudou možné. Lidé ze Změny pro Liberec a z občanské…

3. Říjen, 2011

Koalice s pomocí hlasů ODS rozdělila občany Liberce do dvou kategorií. Paradoxně ve Vratislavicích, které patří k nejlépe vybaveným čtvrtím Liberce, bude daň z nemovitostí nižší než ve zbytku Liberce. To je nespravedlivé a neospravedlnitelné řešení. Návrhy Změny pro Liberec, aby byl koeficient pro všechny obyvatele Liberce stejný a aby zvýšení daně bylo provázeno…

14. Září, 2011

Občané z iniciativy JE ČAS NEMLČET uspořádali již 4. veřejnou besedu s politickými představiteli našeho města. Prostor zodpovídat otázky občanů dostala v úterní podvečer primátorka paní Martina Rosenbergová, doprovodil ji náměstek pan Lukáš Martin. Osobního setkání využilo na tři desítky Liberečanů, kteří se primátorky dotazovali na aktuální rozvojové záměry města – investice do stavebních…

5. Září, 2011

Při rozhodování o tom, zda li podpoříme návrh na zvýšení daně z nemovitosti, vycházíme ze svého volebního programu. Zvažovali jsme všechna pro i proti. Jistě existují důvody, proč podpořit zvýšení daně. Liberec má tuto daň nejnižší ze všech statutárních měst. Jedná se o jedinou významnou příjmovou položku, kterou může politická reprezentace města ovlivnit. Udržení…

5. Září, 2011

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Změna pro Liberec si je vědoma tíživé finanční situace města, způsobené neodpovědným hospodařením minulých vedení Liberce. Návrh na zvýšení daně z nemovitosti může být jedním z možných řešení, ale pouze za splnění podmínek, které podstatně sníží riziko zneužívání těchto prostředků. Jsme proto připraveni jednat o možné podpoře návrhu na…

10. Srpen, 2011

Na pracovním jednání se dnes sešli zastupitel Jaromír Baxa (Změna pro Liberec), náměstek primátorky Jiří Šolc (Liberec občanům) a vedoucí odboru ekonomiky SML Tomáš Pozner. Setkání se týkalo aktuálního vývoje příjmů města a přípravy rozpočtu na rok 2012. Přes mírný optimismus na počátku roku, kdy se zdálo, že celkové daňové příjmy roku 2011 by…

22. Červenec, 2011

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Při veřejném představování projektů na konci června bylo nepříjemným překvapením navýšení téměř všech rozpočtů, u některých projektů velmi výrazné. Možná jen dalším upřesněním rozpočtů, možná i díky neodbytným otázkám jak z řad veřejnosti, tak hlavně z úst Zuzany Kocumové, došlo u některých projektů opět ke snížení….