Pan Hampl ve svém příspěvku vyzrazuje víc, než by si koalice ČSSD a ODS na radnici přála

Na ZM jsem vystoupila se svým zážitkem ze setkání s panem Šírem poté, co se paní primátorka a ostatní členové menšinové koalice opakovaně ohrazovali proti konstatování toho, že ODS podpořila puč na radnici a byla za to odměněna místy v představenstvech a dozorčích radách městských společností, které byly odejmuty Změně pro Liberec.

Skutečně jsem den před konáním zastupitelstva potkala pana Šíra, zastupitele za ČSSD, v Purkyňově ulici (kde bydlím) při cestě na nákup do prodejny v Javorové ulici.

Pan Šír mě předešel, protože jsem se zastavila u plotu se sousedkou. Pak jsem šla za panem Šírem až na roh s Javorovou ulicí a protože mě ani ve snu nenapadlo, že jde za panem Hamplem utužovat tichou koalici s ODS, dívala jsem se za ním, jestli nejde do parku u Karkulky, jehož privatizace a úmysl soukromého majitele tento park zastavět pro bydlení, je jednou z hlavních kauz našeho Občanského sdružení Staré Město Liberec.

Myslela jsem si, že bych využila situace a mohla s ním promluvit o námitce, která byla podána proti návrhu změnit park na plochu pro bydlení v konceptu územního plánu. Teprve poté, co z domu naproti parku vyběhl pan Hampl a začal srdečně vítat pana Šíra a jeho společníka, jsem pochopila, jak jsem byla naivní, když jsem si myslela, že by snad pana zastupitele Šíra zajímal osud parku, který pomáhal ODS před několika lety za pár korun prodat, a pokračovala jsem ve své cestě do prodejny u Vojtíšků.

Jestli je pan Hampl znepokojen skutečností, že je mnou špehován, tak se tedy mýlí, nešpehovala jsem ho, ale náhoda je někdy komická. Naopak mu sděluji, že já jsem byla v uplynulých týdnech mnohonásobně znepokojována nevybíravými útoky na mou osobu v Synerem placených i v jiných médiích, kde jeho spojenci od pana Šolce až po pana Soudného napadali mou úřednickou nestrannost, zveřejňovali nepravdivé výroky o mé práci pro Jana Korytáře před volbami v roce 2010, napadali cíle našeho občanského sdružení, nazývali členy našeho sdružení nenávistnými aktivisty apod.

Váš výrok pane Hample, že naše občanské sdružení je konspirativní levicová buňka Změny pro Liberec ve smyslu bývalých uličních výborů, je opravdu neslýchaně drzý, a navazuje na výše uvedené. Mohu Vás ubezpečit, že já mám s uličními výbory opravdu zlé zkušenosti, ale na rozdíl od Vás osobní. Vás jako rodinu bývalého komunistického ředitele Textilany těžko soudruzi obtěžovali, Vám nedali zamítavé stanovisko ke studiu na vysoké škole, tak jako mě (otec rozkladný živel), ani Vás nebyli prověřovat kde jste vzali peníze na koupi auta nebo nábytku, tak jako rodinu mého manžela (podezřelý živnostenský původ).

Takže dobu, kdy ve čtvrti vládl uliční výbor Vaše rodina pravděpodobně prožívala dost v pohodě, a je opravdu neuvěřitelně zlolajné, když si dovolíte napsat něco takového a přilepovat svým sousedům ve sdružení označení uličního výboru, protože mnohé rodiny v naší čtvrti byly bývalým režimem (narozdíl od Vás) opravdu postiženy.

Děkuji Vám za poučení o slušném chování, ale vy nejste ta osoba, která by mohla někomu dávat lekce, protože sám se chováte neslušně a přilepujete lidem politické nálepky dle své momentální potřeby. Sám se cítíte jako ta správná pravicová rasa a kdo není s Vámi toho označujete levicovou, až komunismem čpící nálepkou.

Na závěr konstatuji, že jste mě pane Hample potěšil tím, že jste tu směšnou historku o návštěvě pana Šíra vytáhl do médií. Tím jste 100% potvrdil skutečnost, že ODS řídí věci na radnici a že je v tiché koalici s ČSSD a ostatními pidipartajemi v tzv. menšinové koalici, ačkoliv je to od všech členů týmu neustále dementováno. Nedovedu si totiž představit, že si politik pozve na návštěvu někoho, s kým si v opozici skutečně jde po krku.

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které
Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová
Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako
 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných