Loutka nebo údernice?

MF Dnes se po 100 dnech vlády menšinové koalice zeptala libereckých politiků na hodnocení primátorky, která vzešla z podivného politického komplotu zhrzených nevítězů komunálních voleb podzimu 2010.

Musím říci, že hodnocení některých politiků, ačkoliv jsou eufemisticky optimistická, mě ani přes svou hořkou komičnost, nijak nepřekvapila.

Proto jsem se podívala na nový organizační diagram statutárního města Liberec, abych se podívala, co má vlastně paní Rosenbergová ve své gesci, abych mohla lépe posoudit chválu její práce A zjistila jsem, že prakticky nic. Paní primátorka má ve své gesci pouze odbor kontroly a interního auditu, odbor kancelář primátorky a odbor právní a veřejných zakázek.

Ve srovnání s dřívějšími primátory je to hodně slabý čaj. Ing. Kittner měl ve své gesci, kromě výše uvedených odborů, také náročný odbor ekonomiky. Mgr. Korytář měl odbory rozvojových projektů, dotací EU a územního plánování, dále měl v plánu posílit odbor kontroly a zavést protikorupční úsek. Paní Rosenbergová tedy opravdu asi nemá žádné vize města Liberce, které by chtěla rozvíjet nebo naplňovat a její ambice pravděpodobně naplňuje zlatý řetěz na krku, primátorské stříhání pásek a jiné podobné oficiality.

Ve světle kompetencí nové primátorky je pak opravdu úsměvné hodnocení bývalého primátora Kittnera, který uvedl, že předčila jeho očekávání a že se mu líbí, že víc pracuje, než se mediálně prezentuje. Dále uvedl, že je sympatické, že nemá potřebu si vyřizovat účty se svými protivníky. Nevím, jestli Ing. Kittner byl zrovna při smyslech, když se pro MF vyjadřoval, ale co jiného než vyřizování účtů s protivníky byla čistka lidí ze Změny pro Liberec z představenstev, dozorčích rad a komisí rady města.. Nelze se ale divit spokojenosti Ing. Kittnera, když na uvolněná místa byli z velké části dosazení lidé z ODS. Jeho kolega, zastupitel za ODS Ing. Červinka byl asi upřímnější, a než by hýřil předstíranou spokojeností, přestože mu nová koalice také místo v představenstvu zajistila, radši opatrně uvedl že hodnocení je předčasné.

Čemu se lze divit, je vyjádření zastupitele za KSČM Ing. Morávka, který řekl, že si primátorka vede nad očekávání dobře. Lze si to vysvětlit pouze tím, že původní očekávání pana Morávka bylo zcela nulové. Kdo chodí pravidelně na zastupitelstvo, ten mohl na tom květnovém na vlastní oči vidět, jak paní primátorka neumí odpovědět na dotazy zastupitelů a napovídají ji její kolegové, případně s ironickým úsměvem jenom odpovídá, že odpoví písemně. Na tom červnovém zastupitelstvu občané paní primátorku neviděli vůbec, takže jestli se něco doučila nelze posoudit.

Za vůli učit se chválí paní primátorku pan náměstek pro ekonomiku Bc. Jiří Šolc. A dále ji chválí, že tvrdě pracuje. Nevím jestli tou vůlí učit se má na mysli pan náměstek to, že paní primátorka si ve svých již více než středních letech doplňuje bakalářské vzdělání, nebo že se učí něco nového na radnici. A zase se mi vrací otázka, co se učí a na čem tvrdě pracuje, když není garantem žádné pro město a pro občany důležité oblasti.

V Libereckém zpravodaji jsem se dočetla, že radnice připravuje tzv. „Dny otevřených dveří primátorky“, kdy jeden den v týdnu bude vyhrazen pro občany města bez toho, aby si museli sjednávat schůzku předem. No nevím, snad bude efektivnější sjednat si schůzku předem s příslušným náměstkem nebo kompetentním úředníkem, než abych něco zdlouhavě vzkazovala přes paní primátorku., která se ty věci teprve učí.

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které
Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová
Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako
 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných