Reakce předsedkyně o.s. Staré Město Liberec

Zveřejňujeme odpověď Aleny Dvořáčkové (předsedkyni o.s. Staré Město) na komentář žurnalisty firmy Syner a PR poradce Jiřího Kittnera Zdeňka Soudného.

Tento komentář se týkal její osoby a byl zveřejněn na zpravodajském a propagačním serveru téže společnosti, na portálu Týden v Libereckém kraji.

Vážený pane Soudný,
děkuji Vám za Váš zájem o mou osobu a za Vaši neúnavnou obhajobu paní Rosenbergové. Z tohoto Vašeho článku i z jiných Vašich příspěvků člověk opravdu pochopí opoziční úlohu ODS v současné liberecké vládě.

Paní Rosenbergová slíbila občanům vylepšení webových stránek města Liberce, tak jsem pouze navrhla v jakém směru by se mohly vylepšit. V situaci, kdy se kormidla chopili zčásti zcela neznámí lidé, je pochopitelné, že to mnohé občany zajímá. Opravdu nevím, proč jste z tohoto požadavku zrovna Vy a další příznivci ODS propadli hysterii. Kvalita webu se pozná podle toho, že na něm jsou informace, které lidé hledají a z mnoha rozhovorů se svými přáteli a známými vím, že se o paní Rosenbergovou a další politiky zajímali, a stejně tak jako já nic nenašli.

Před volbami jsem se o paní Rosenbergovou vůbec nezajímala z prostého důvodu, protože by mě ani ve snu nenapadlo volit ČSSD. Při podpisu koaliční smlouvy jsem opravdu Janu Korytářovi přes rameno nekoukala, a kdybych na něj měla takový vliv, jaký opakovaně démonizujete ve svých příspěvcích, tak bych mu rozhodně neradila koalici s ČSSD (opravdu ta strana nikdy nebyla podle mého gusta), i když ten výběr partnerů do koalice byla nejspíš bída s nouzí.

Paní primátorka mi tedy opravdu začala vadit, tak jako mnoha dalším lidem, až když byla nainstalována do čela puče, a jasně se ukázalo, že předvolební sliby ČSSD jsou opět jen cár papíru, a jede se postaru jako za Šíra, Palouše a Hruši. Jen se trochu přemalovaly kulisy a přibyli dva noví maňásci.

Na Vaši otázku, jakou kvalifikaci má mít primátor, Vám odpovím, že hlavně musí mít schopnosti a charizma. Rozhodně to tedy není jen ve vzdělání, je to hlavně o životním rozhledu a vůdčích schopnostech. Podívejte se na některé starosty obcí, které byly loni postiženy záplavami. Jak se chovali při přírodní katastrofě a jak se chovají nyní při obnově zničených měst a vesnic. U nich obdivuji vůdčí schopnost, charizma, i to, jak dovedli občany povzbudit, jak jim jdou příkladem, a vůbec si nevšímám jejich stranické příslušnosti, ani nezkoumám jejich vzdělání. Dokonce uznávám, že vůdčí schopnosti a charizma má bývalý primátor Jiří Kittner, jen mi časem začalo vadit, jakým způsobem tyto své vlastnosti využívá.

Pokud chcete tvrdit, že paní Rosenbergová má vůdčí schopnosti a charizma, tak mi prosím Vás napište, v čem se to projevilo. Já jsem si žádných projevů těchto vlastností dosud nevšimla. Paní Rosenbergová, když měla možnost předstoupit před shromáždění občanů, tak jednou utekla a víckrát se již radši ani nedostavila. O dalších Vašich výlevech jako je pohlaví, barva vlasů apod. nebudu polemizovat, to je nejspíš pouze výron Vašeho zoufalství nad tím, že paní Rosenbergová a spol. pořád nemá ten požadovaný klid na práci, který byste ji s ODS tolik přáli.

Na závěr Vám sděluji, že nejsem ničí tiskovou mluvčí, a to ani Změny pro Liberec, ani 100 tisíc občan města. Ve svém dopise jsem uvedla, že navrhuji paní primátorce aby byly zveřejněny životopisy na webu města proto, že to zajímá nejen mě, ale i daleko více občanů města (daleko více se nerovná 100 tisíc). Mé dopisy nejsou úkolovány ani Janem Korytářem ani nikým ze Změny pro Liberec. Psala jsem již v době svého dětství do Ohníčku, později do Hospodářských novin, MF Dnes, Libereckého deníku a jiných médií, a to v časech, kdy nikdo neznal ani paní Rosenbergovou ani Vás. Pokud je však někde zákonem stanoveno, že při zaslání příspěvku do novin je potřeba prokázat kvalifikaci nebo zaslat CV, tak já s tím problém mít nebudu.

S pozdravem

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět. Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o
Na včerejší konferenci rady města Liberce odmítlo vedení města odpovídat ohledně milionové zakázky pro kontroverzní místní firmu Investing CZ, která ji získala na víc