Reakce Zdeňka Soudného na článek Týden neklidu v Liberci začal

Vážený pane Tauchmane,
byl jsem upozorněn na Váš článek „Týden neklidu v Liberci začal“ na serveru Náš Liberec, respektive na jednu jeho část, ve které se snažíte dehonestovat osobnost PhDr. Jana Šolce. Ve svém textu píšete: „Nakonec vystoupil i pedagog zdejší vysoké školy Jan Šolc, který v minulosti sice býval intelektuální ozdobou městské (v posledních dvaceti letech převážně modré) oligarchie, ale i on se zřejmě nyní, tak jako nemálo současných liberálních intelektuálů, probírá z transformační kocoviny českého kapitalismu.“

Již jsem si zvykl na Vaše osobní útoky proti těm, kdo plně a bezvýhradně nepodporují texty, prezentované na tomto politickém serveru, případně kdo plně a bez výhrad nepodporují liberecké politiky, kteří za tímto politickým serverem stojí. Dovoluji si ale ostře se ohradit proti takovémuto bezprecedentnímu útoku na osobu PhDr. Jana Šolce.

PhDr. Jan Šolc nikdy nebyl „intelektuální ozdobou městské modré oligarchie“. Byl to právě PhDr. Jan Šolc, kdo často kritizoval mnohé z toho, co se v Liberci dělo, vždy tak ale činil kultivovanou formou a v konstruktivní snaze něco změnit, nikoli v destruktivní snaze vše zničit.

PhDr. Jan Šolc bojoval proti špatnému ve společnosti již v době, kdy jsme ani jeden nebyli na světě, kdy ale mnozí jiní užívali mnoha výhod, které jim přinášel režim nesvobody. Aktivně se podílel na změně systému, který, jak věřil, přinese Československu, později České republice, mnohé dobré – a který přinesl především svobodu, například svobodu i Vám samému psát svobodně takové články. A když viděl, že ne vše se vydařilo, respektive když viděl, co vše se nedaří, neváhal upozorňovat i na to, a činí tak dodnes.

Byli to právě lidé jako PhDr. Jan Šolc, díky kterým můžete provozovat server nasliberec.cz, placený převážně z peněz daňových poplatníků, prostřednictvím dotací Ministerstva vnitra České republiky. A byli to právě lidé jako PhDr. Jan Šolc, kdo vždy stáli pevně za svými názory, kdo vždy odmítali to špatné, a snažili se apelovat na to dobré v nás všech.

Vaše snaha zatáhnout jej do současného politického dění v Liberci a zneužít jeho jméno pro politikaření je přinejmenším smutná. Snaha očernit, alespoň trochu, jednoho z nejvýznamnějších žijících Liberečanů, je potom ubohá.

Domnívám se, že PhDr. Janu Šolcovi dlužíte omluvu.

Zdeněk Soudný

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.