Přímý direkt hejtmana Eichlera náměstkovi Seppovi

O důvodech, proč ČSSD odstřelila svého hejtmana Stanislava Eichlera v krajských volbách 2012, jsem slyšel své. A nutno uznat, že direkt, který za to udeřil pan hejtman svému náměstkovi Martinovi Seppovi, byl skutečně odvetou na úrovni. Na první pohled se ho zastal, ve skutečnosti ho však usvědčil jako podvodníka.

Starostové pro Liberecký kraj totiž zjistili, že Liberecký kraj platí Martinovi Seppovi pronájem bytu v Liberci, ačkoliv bydlí přímo v Liberci jen 4,3 km od budovy krajského úřadu.

No jo, kontroval hejtman Eichler v oficiálním vyjádření Libereckého kraje (dle Lidových novin ze dne 15. 5. 2012) pan náměstek ale v Liberci vůbec nebydlí, on bydlí v Černousích vzdálených 40 km. A o tom, že má pan hejtman Eichler pravdu, o tom svědčí i to, že pan náměstek Sepp jen v loňském roce přespal ve služebním bytě 60x. A navíc panu hejtmanovi nahrála někdejší skorotajemnice Libereckého magistrátu Ing. Alena Dvořáčková, která nezávisle zjistila a sdělila serveru Náš Liberec, že na své oficiální adrese trvalého pobytu v Horkách pan náměstek ani bydlet nemůže, neboť tam není žádný byt, jen a jen průmysl.

Výše uvedené je ovšem pro Martina Seppa poněkud průšvih, neboť on je též zastupitelem Statutárního města Liberce. A jak všichni vědí, podmínkou pro toho kdo chce vůbec kandidovat, natož býti zastupitelem obce, je v dané obci bydlet. A to, že to nezachrání ani v občanském průkazu vedené, ve skutečnosti neexistující trvalé bydliště, je po nálezu Ústavního soudu Pl.ÚS 59/10 ze dne 04.05.2011 snad jasné každému. Pokud snad nikoli, stačí se do tohoto nálezu zahloubat.

Viz třeba bod 35: „…přihlášení se k trvalému pobytu, je dle názoru Ústavního soudu, a to zejména s přihlédnutím k závěrům uvedeným ve zmíněném nálezu ze dne 13. září 1994 sp. zn. Pl. ÚS 9/94, třeba pečlivě zkoumat s ohledem na závažnost dopadu i skutečnost, zda toto přihlášení nebylo zcela účelovým jednáním ve vztahu ke vzniku aktivního volebního práva porušujícím smysl a účel ustanovení § 10 zákona o evidenci obyvatel, tedy jednáním obcházejícím zákon o evidenci obyvatel i volební zákon. …“

či bod 33: „…Lze dovodit, že důvod rušit volby zde nebude, pokud konkrétní praktika, kterou bude možno označit za nemorální a nemravnou, na zvolení volební strany podstatný vliv neměla; pokud však tento vliv podstatný měla, bude třeba ke zrušení napadených voleb přikročit. V této souvislosti se za daných okolností dokonce nabízí otázka, zda nebyl spáchán trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda dle ustanovení § 351 trestního zákoníku, ať už osobami, které se účelově k trvalému pobytu přihlašovaly…“

Michael Canov, starosta Chrastavy a místopředseda politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky