Liberecký kraj se bojí vlastních právníků

V minulých dnech vyšlo najevo, že Liberecký kraj prohrál soudní spory (byť zatím nepravomocně u soudů první instance) s manažerem dotačního programu Miroslavem Kroutilem a s řediteli škol Františkem Janákem a Jiřím Sormem. Komentátor MF DNES se ve svém článku z 1. června zastává právníků Libereckého kraje, když tvrdí, že vládcové kraje se potřebovali zbavit nepohodlných osob a učinili to tak neodborně a amatérsky, že právníky kraje tak postavili do beznadějné pozice.

Nevím jak u výše uvedených soudních sporů, ale zato vím jistě, že v kauze pobírání odměn uvolněných členů Libereckého kraje (pp. Sepp, Bursa a Petráček) bylo dokonce cíleně zabráněno právníkům Libereckého kraje se vyjádřit. A to přesto, že Zastupitelstvo Libereckého kraje, poté co jim bylo předloženo poslancem Václavem Horáčkem stanovisko parlamentního institutu, pod číslem usnesení 451/11/ZK explicitně uložilo řediteli Krajského úřadu zpracovat právní stanovisko týkající se oprávněnosti pobírání odměn uvolněnými členy zastupitelstva ve společnostech, kde má kraj majetkovou účast.

Protože se právníci Libereckého kraje odmítli podepsat pod lež, že by pobírání takovýchto odměn nebylo protizákonné, byli umlčeni a ředitel KÚ sehnal stanovisko v požadovaném znění od advokáta Diviše z Prahy.

To, že se výše uvedení představitelé Libereckého kraje vzdali svých nezákonně pobíraných odměn poté, co se o věc začala zajímat kriminální policie, jen dokládá, že odstavení vlastních právníků bylo cílené a vědomé.

Michael Canov, starosta Chrastavy a místopředseda politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky