nášLiberec

Search

Odpověď na otevřený dopis Jaromíra Baxy

Vážený pane kolego,
bohužel Vám nemohu děkovat za zaslaný dopis, protože si nemyslím, že by v této věci byla forma otevřeného dopisu vhodná. Dokonce si myslím, že se jedná o „vlamování do otevřených dveří“. Proč si toto myslím Vám i všem čtenářům bude zjevné z mých níže uvedených odpovědí – na otevřený dopis Vám tímto posílám otevřenou odpověď.

Píšete, že bych měl iniciovat jednání se všemi zastupitelskými kluby zastupitelstva města Liberce o dalším postupu, jaký by město Liberec s úrokovým zajištěním mělo zvolit.

Díky za radu, od počátku jsou jednání ohledně možného refinancování dluhopisu a okolností s tím spojených důsledně projednávána na finančním výboru města. Problematikou uzavřeného swapu     se zabývalo zasedání dne 20.3.2013, 17.4.2013 a 22.5.2013 Ve finančním výboru má každá ze stran zastoupených v Zastupitelstvu SML své zástupce a definitivní postup bude projednávat vlastní Zastupitelstvo. Zároveň Vás a další tímto ujišťuji, že svolám speciální zasedání předsedů klubů nad dalším postupem.

Píšete, že bych dojednané změny předložil ke schválení zastupitelstvem, protože jde o částky v řádech několika set milionů korun a ovlivňující hospodaření města do roku 2025.

Ano, rozhodně s tímto počítám, všechny důležité kroky města předkládám do Zastupitelstva SML již ve formě „záměru postupu“ a tato věc je ještě mnohem citlivější. ANO, PROJEDNÁME POSTUP V ZASTUPITELSTVU.

Píšete, že bych měl předložit zastupitelstvu úpravu statutu města nebo rozpočtových pravidel města, která by určila pravomoci zastupitelstva a rady města při nakládání s finančním majetkem města a uzavíráním finančních derivátů.

Nevím, zdali je potřeba vydávat obecně platná pravidla pro speciální případ, nicméně počítám s tím, že až vyřešíme záležitost swapu, možným těmto pravidlům se bude věnovat finanční výbor, který doporučí Zastupitelstvu vyhradit si či nevyhradit  tuto pravomoc. Obecně nejsem nakloněn vytváření složitých byrokratických postupů na jednorázové akce.

Závěrem mi dovolte krátký komentář k meritu Vašeho otevřeného dopisu. Problematika úrokového zajištění, uzavřeného k emitovanému dluhopisu, je ryze odborná a nedá se vysvětlit v několika řádcích.

Město oslovilo Ministerstvo financí ČR s otázkou „přezkoumání postupu města v otázce úrokového zajištění“, vyjádření je přílohou této odpovědi. Město si je vědomo citlivosti této záležitosti a oslovilo relevantní právní kanceláře s poptávkou nabídky za „vypracování právního posouzení okolností uzavření úrokového zajištění“.

Město chce být maximálně vybaveno informacemi pro jednání s naším partnerem Českou Spořitelnou a.s. tak, aby naše vyjednávací pozice byla co nejlepší. Zároveň je třeba reflektovat rizika vyplývající ze zhoršení vztahů s naší „domovskou“ bankou. Bylo by bývalo lepší postupovat obezřetně, takticky a bez odkrytí záměrů. Toto se nám po zveřejnění Vašeho otevřeného dopisu již nepodaří.

S pozdravem

Jiří Šolc, náměstek pro ekonomiku, Liberec občanům

Příloha:

Informace – smlouva o úrokovém zajištění včetně sdělení ministerstva vnitra ze dne 6.5.2013

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město