Starostové pro Liberecký kraj

 

 1.   Martin   P ů t a, 45 let, hejtman Libereckého kraje, STAN

 2.  PhDr. Hana  M a i e r o v á, 62 let, statutární náměstkyně hejtmana s rezortem CR, památkové péče a kultury, radní města Turnov, SLK

 3.  Marek  P i e t e r, 43 let, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, SLK

 4.  Ing. Eva  B u r e š o v á, 38 let, krajská zastupitelka, starostka Doks, SLK

 5.  Ing. Květa  V i n k l á t o v á, 51 let, zastupitelka Statutárního města Liberec, Podnikatelka, bez politické příslušnosti

 6.  Lena  M l e j n k o v á, 41 let, krajská zastupitelka, starostka Semil, SLK

 7.  Ing. Vladimír  B o h á č, 65 let, od roku 2012 krajský zastupitel, předseda Krajské organ. ČUS Libereckého kraje od roku 2001, bez politické příslušnosti

 8.  Ing. Michael  C a n o v, 55 let, krajský zastupitel, starosta Chrastavy, SLK

 9.  Mgr. Jaromír  D v o ř á k, 55 let, krajský zastupitel, starosta Nového, Boru, SLK

10. Mgr. Jan  F a r s k ý, 37 let, poslanec P ČR, právník, radní města Semily, SLK

11. Vladimír  S t ř í b r n ý, 47 let, krajský zastupitel, starosta Heřmanic, SLK

12. Mgr. Jiří  U l v r, 44 let, starosta Studence, bez politické příslušnosti

13. Jiří  L ö f f e l m a n n, 56 let, krajský zastupitel, starosta Skalice u České Lípy, SLK

14. Mgr. Petr  T u l p a, 58 let, člen rady kraje – řízení rezortu zdravotnictví, SLK

15. Vladimír  M a s t n í k, 69 let, člen rady kraje – řízení rezortu dopravy, , SLK

16. Mgr. Daniel  D a v i d, 45 let, starosta obce Janov nad Nisou, SLK

17. Ing. Jan  S v i t á k, 42 let, starosta Prysku, předseda Svazku obcí Novoborsko, bez politické příslušnosti

18. Josef  H o r i n k a, 47 let, starosta Hrádku nad Nisou, předseda Sdružení obcí Libereckého kraje, SLK

19. Mgr. František  L u f i n k a, 59 let, starosta Železného Brodu, bez politické přísl.

20. Ing. Tomáš  H o c k e, 40 let, starosta Turnova, bez politické příslušnosti

21. Lukáš  P o h a n k a, 38 let, starosta Vratislavice nad Nisou, SLK

22. Bc. František  K u č e r a, 48 let, starosta Kamenického Šenova, bez politické přísl.

23. Eva  Z b r o j o v á, 53 let, starostka Harrachova, bez politické příslušnosti

24. Jaroslav  D e m č á k, 38 let, starosta Hejnic, bez politické příslušnosti

25. Mgr. Vladimír  V y h n á l e k, 50 let, starosta Tanvaldu, bez politické příslušnosti

26. Ing. Jana  Č e c h o v á, 53 let, starostka Jilemnice, bez politické příslušnosti

27. Ing. Radek Lípa, 36 let, starosta Zákup, SLK

28. Jiří  Č e r n ý, 32 let, starosta Zlaté Olejnice, SLK

29. Markéta  K h a u e r o v á, 41 let, starostka Hodkovic nad Mohelkou, bez politické přísl.

30. Ing. Petr  M a t y á š, 39 let, starosta Rokytnice nad Jizerou, SLK

31. Štěpán  S l a n ý, 33 let, zastupitel města Česká Lípa, bez politické příslušnosti

32. Ing. Jiří  F o r m á n e k, 38 let, starosta Bílého Kostela, SLK

33. Lenka  M a l á, 48 let, starostka Tatobit, bez politické příslušnosti

34. Jiří  R ý d l, 53 let, starosta Jablonného v Podještědí, bez politické příslušnosti

35. Ing. Jan  M e č í ř, 58 let, starosta Stružnice, SLK

36. Mgr. Jan  B e r k i, PhD. 35 let, zastupitel Statutárního města Liberec, VŠ učitel, SLK

37. Jaroslav  K o ř í n e k, 51 let, starosta Desné, bez politické příslušnosti

38. Milan  G ö t z, 33 let, starosta Kunratic, bez politické příslušnosti

39. Ing. Luděk  S a j d l, 51 let, starosta Přepeř, SLK

40. František  K a i s e r, 67 let, starosta Mimoně, bez politické příslušnosti

 

41. Jiřina  B r y c h c í, 51 let,OSVČ, starostka OSH Jablonec nad Nisou, bez politické přísl.

42. Michal  R e z l e r, 55 let, starosta Malé Skály, SLK

43. Zbyněk  P o l á k, 45 let, starosta Žandova, bez politické příslušnosti

44. Luboš  M a r e k, 49 let, starosta Kořenova, SLK

45. Jiří  V o s e c k ý, 65 let, senátor Parlamentu ČR, 1996 – 2014 starosta Okrouhlé, SLK

46. Ing. Leona V r á n o v á, 49 let, starostka Šimonovi, SLK

47. Mgr.Zdeněk  H l i n č í k, 56 let, starosta Stráže pod Ralskem, bez politické příslušnosti

48. Mgr. Josef  Š i m e k, 39 let, starosta Lomnice nad Popelkou, bez politické příslušnosti

49. Jindřiška  H a l a s n í k o v á, 46 let, starostka Sosnové, bez politické příslušnosti

50. Jana M l e j n e c k á, 63 let, starostka Chotyně, bez politické příslušnosti

                                

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011  2.      Bc. Martina  T e p l
1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky
1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD 2.
  1.      Bc. Stanislav  M a c k o v í k – 49 let, záchranář ZZS Libereckého kraje, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje,