28. Červen, 2014

Projekt Rekonstrukce státu se opírá o odborné znalosti padesátky expertů, včetně bývalých náměstků a vysokých státních úředníků. Tématem rozšíření působnosti NKÚ na kontrolu všech veřejných prostředků se zabýváme již cca 2 roky a považujeme jej za jedno z klíčových protikorupčních opatření, s čímž se ztotožnila i současná vláda, která rozšíření působnosti NKÚ zařadila do svého programového…

27. Květen, 2014

Poslanec Ivan Pilný (ANO) odpověděl Rekonstrukci státu na otevřený dopis, který obdržel na základě pokusu potopit zákon o zveřejňování smluv, jehož byl spolupředkladatelem. Rekonstrukce státu zveřejňuje celou odpověď pana poslance (kurzíva) včetně reakcí na jeho odpověď a uvedení některých skutečností na pravou míru. Boj za zveřejňování smluv nekončí – naopak nabírá na otáčkách….

22. Květen, 2014

Otevřený dopis Rekonstrukce státu poslanci ANO a předsedovi hospodářského výboru Ivanu Pilnému, který odmítl návrh zákona o registru smluv. Ivan Pilný (ANO) podpořil projekt Rekonstrukce státu před předčasnými volbami a byl dokonce jedním ze 75 poslanců, kteří tento zákon předložili ve sněmovně. Připojit se k otevřenému dopisu můžete i vy….

22. Leden, 2014

Rekonstrukce státu se ohrazuje proti účelovému tvrzení, že expresní projednávání “rekonstrukčních” zákonů vychází vstříc jejím požadavkům. U složitých norem, jako je zákon o státní službě, je krajně rizikové připravovat klíčové pasáže novely teprve pozměňovacími návrhy v parlamentních výborech….

13. Prosinec, 2013

ČSSD, ANO a KDU-ČSL zveřejnily konečnou podobu koaliční smlouvy! Bod č. 9.7. Rekonstrukce státu a opatření proti korupci a mj. je v něm uvedeno: „Předložíme legislativní návrhy k řešení témat iniciativy Rekonstrukce státu.“ Dále pak koaliční smlouva uvádí jednotlivé body projektu Rekonstrukce státu. Není obvyklé, aby byl v oficiálním textu koaliční smlouvy použit název…

12. Listopad, 2013

První schůze nově zvolené sněmovny proběhne 25. listopadu a Rekonstrukce státu bude mít v programu své zastoupení. První tři návrhy zákonů, které budou předloženy se budou týkat právě bodů Rekonstrukce státu. Jan Farský (TOP09) předloží návrh zákona o zveřejňování smluv na internetu. Stanislav Polčák (TOP09) předloží návrh zákona o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu…

29. Říjen, 2013

Máme za sebou předčasné volby. Složení sněmovny je pestřejší, sestavování vlády bude složitější, ale přesto se na výsledek voleb dívám s nadějí. Z nově zvolených 200 poslanců jich 166 podepsalo prohlášení Rekonstrukce státu. To dává naději na to, že by mohly být protikorupční zákony předloženy a přijaty. Liberecký kraj bude zastupovat v poslanecké sněmovně…

17. Říjen, 2013

Na úterní tiskové konferenci Rekonstrukce státu oznámila výsledky kampaně BlaBla Nevolím. Projekt Rekonstrukce státu podpořilo celkem 1517 kandidátů do sněmovny a tak můžeme věřit tomu, že se po volbách ve sněmovně sejde dostatečná většina poslanců, kteří budou zavázání slibem svým voličům hlasovat pro přijetí protikorupčních zákonů. A jak to tedy dopadlo v Libereckém kraji?…

13. Říjen, 2013

Číslo Titul Jméno Příjmení Postoj k RS 1.   Jiří Jirman 2.   Petr Ceé 3.   Věra Strnadová 4.   Josef Kakrda 5.   Jan Kopal 6.   Miroslava Kubínová 7.   Jindřich Jirotka 8.   Michal Vencovský 9.   Ivona Fidrantová 10.   Michal Maršálek 11.   Jan Adam Pešek 12.  …

12. Říjen, 2013

Číslo Titul Jméno Příjmení Postoj k RS 1.   Jana Hnyková 2.   Lukáš Sagan 3.   Zdeněk Vohnout 4.   Miluše Váňová 5.   Stanislav Nožička 6.   Štefan Kušnierik 7.   Hana Vodičková 8.   Milan Jebavý 9.   Růžena Joštová 10.   Josef Šikola 11.   Eduard Seibert 12.   Viera…

12. Říjen, 2013

Číslo Titul Jméno Příjmení Postoj k RS 1. PhDr. Miroslav Hudec 2.   Martina Pokorná 3.   Milan Přívratský 4.   Ivana Jablonovská 5.   Vladimír Jiříček 6.   Jarmila Skopová 7.   Patrik Fikera 8.   Emilie Horáčková 9.   Milan Kubát 10.   Vladimíra Šumová 11.   Josef Jadrný 12.   Petr…

1. Říjen, 2013

Podpora projektu Rekonstrukce státu stoupá ve všech krajích a pokud občané v předčasných volbách vezmou podporu či nepodporu projektu Rekonstrukce státu jako jeden z nástrojů, podle čeho udělovat preferenční hlasy, mohli bychom se po volbách dočkat přijetí všech protikorupčních opatření. Jak to vypadá s podporou Rekonstrukce státu v Libereckém kraji můžete průběžně sledovat na…

24. Září, 2013

Podpisy pod projekt Rekonstrukce státu dnes připojili Bc. Zuzana Kocumová (č.8 Změna) a PhDr. Jaromír Baxa PhD. (č.17 Změna). Dostali jsme také první odmítnutí od lídra kandidátky ANO Martina Komárka. Ten nám k projektu napsal: „Rekonstrukce státu je dobrý podnik, ale Ano má vlastní recept, který se v mnohém shoduje, a já kandiduji za…

23. Září, 2013

Číslo Titul Jméno Příjmení Postoj k RS 1. Mgr. Jan Korytář 2. Ing. Karolína Hrbková 3. Ing. Vladimír Opatrný 4.   Lenka Ackermanová 5.   Petr Jeník 6. Mgr. Květa Morávková 7. MUDr. Daniel Schneeberger 8. Bc. Zuzana Kocumová 9.   Jiří Kohoutek 10. Mgr. Šárka Mazánková 11. Mgr. Ondřej Petrovský 12. PaedDr. Lenka…

23. Září, 2013

V sobotu byla uzávěrka prvního kola podpisů na podporu projektu Rekonstrukce státu. Liberecký kraj si zatím ze všech 14 krají vede nejlépe – podporu projektu vyjádřili lídři Mgr. Jan Farský (TOP09), Kamil Jan Svoboda (KDU-ČSL), Pavel Ploc (ČSSD), Petr Vyhnal (Piráti), PhDr. Miroslav Hudec (SZ) a Mgr. Jan Korytář (Změna). Pod Rekonstrukci státu se…

23. Září, 2013

Číslo Titul Jméno Příjmení Postoj k RS 1. Bc. Petr Vyhnal 2.   Patrik Latislav 3. Ing. Pavel Klápště 4. Ing. Ondřej Kolek 5.   Jan Köhler 6. Ing. Vlastimil Hrach 7.   Lada Kožmínová 8. Mgr. Bc. Jiří Štágl 9.   Linda Lühringová 10. Bc. Monika Hájková 11. Mgr. Adéla Halounová 12.  …
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.