Ředitel krajského úřadu lže více než kdysi Rudé právo tisklo

Ve věci obvinění policie za nezákonné pobírání odměn uvolněnými zastupiteli Libereckého kraje tvrdí ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. René Havlík, že zadali právní posudek nezávislému a nestrannému advokátovi Divišovi, protože vyjádření právního odboru KÚ LK by mohlo být považováno za podjaté (viz. závěr článku Ivo Lubase MF DNES 13. 6. 2012). Ovšem stačí se podívat do usnesení č. 451/11/ZK a komu to nestačí, tak přímo do zápisu zastupitelstva Libereckého kraje z 22. 11. 2011 (viz vyjádření Mgr. Havlíka), aby bylo jasné že je to přesně naopak.

Zastupitelstvo Libereckého kraje uložilo řediteli KÚ LK , aby vypracoval své právní stanovisko samotný Krajský úřad nikoli, aby někde sháněl stanoviska právních kanceláří. Je prokázané, že tehdy tzn. 22. 11. 2011 již dávno existovalo stanovisko pražského advokáta Diviše, které vlastnila Krajská nemocnice Liberec.

A právě na tomto stanovisku advokáta Diviše, dle kterého bylo pobírání odměn uvolněnými představiteli kraje možné, vystavěla nemocnice obhajobu od samého počátku (tuto informaci jsem ze zdrojů z nemocnice měl již tehdy, navíc i dnes sami představitelé nemocnice oficiálně přiznávají, že JUDr. Diviše již dříve zaúkolovala nemocnice – viz např. článek Adama Pluhaře a ČTK).

Skutečnost byla následující: Pan ředitel Havlík se pokusil zaúkolování úřadu odvrátit tím, že vlastní stanovisko dopředu bagatelizoval (citace Mgr. Havlíka ze zápisu: „Pokud mi to uložíte, tak nějaké právní stanovisko vypracujeme. Jak již dobře řekl pan Švehla, stanovisko bude jedno z možných. Nejsme ti, kteří by vydávali závazná stanoviska. Nám to vůbec nepřísluší. S touto věcí nemáme nic společného. Tato věc je plně v odpovědnosti těch organizací, které tyto odměny vyplácejí. My samozřejmě můžeme vydat náš právní názor, to je sice možné, ale bude to zhruba na úrovni jakéhokoliv nezávislého právníka a dokonce nějakého právníka, který zastupuje „právo psů a koček““).

Když však přesto zastupitelstvo pana ředitele usnesením zaúkolovalo, tak on (protože dávno věděl, že nedokáže donutit vlastní právníky, aby se podepsali pod tvrzení, že uvolnění zastupitelé mohou přijímat odměny ve společnostech, ve kterých má kraj účast, když to zákon explicitně vylučuje) obratem získal dávno existující stanovisko adv. Diviše, který jen přepsal hlavičku z Krajské nemocnice Liberec na Krajský úřad.

A že to bylo fofrem za který by se nemusel stydět ani Usain Bolt. Předmětné zastupitelstvo Libereckého kraje bylo 22. 11. 2011 a končilo dle zápisu v 16.15 hodin. A advokátní kancelář adv. Diviše z Prahy vydala stanovisko pro ředitele Krajského úřadu LK ještě tentýž den, tj. 22. 11. 2011 (sic!). Jenom si pan ředitel KÚ nevšimnul, že má usnesením zastupitelstva nařízeno vypracovat právní stanovisko na všechny obchodní společnosti, v nichž má kraj majetkovou účast, nikoli jen na nemocnici, jak zní stanovisko JUDr. Diviše.

Je mimochodem stejně pozoruhodné jak se snaží dotyční postavit věc do střetu dvou právních názorů, a vůbec se nepozastaví nad tím, čím že to je, že nikde jinde v žádné jiné akciovce s majetkovou účastí na území celé České republiky žádní jiní uvolnění zastupitelé obce či kraje odměny od platnosti novely zákona nepobírají a nepobírali, jen naši současní pánové radní. A že si to ani v akciovkách kraje nikdo nikdy dříve nedovolil. A již vůbec se nesnaží vzít do hrsti selský rozum (když nestačí jednoznačné znění zákona). Jaký by asi měly smysl akciové společnosti, jaký by mělo vůbec smysl vlastnit akcie, když by akcionáře nikdo nezastupoval, když by byl v dozorčích radách a představenstvech každý sám za sebe, jak tvrdí pan adv. Diviš.

A za povšimnutí též stojí, jak se brání paní primátorka obvinění policie. Ne tím, že by dotyční uvolnění zastupitelé měli nárok na odměny, ale tím, že nevěděla, kdo bude v dozorčí radě. Popravdě řečeno, je mi jí docela líto. Neboť k obvinění policie se nedostala kvůli vlastnímu prospěchu, ale kvůli nenažranosti pánů Bursy, Seppa a Petráčka v liberecké nemocnici a v dalších akciovkách Libereckého kraje.

Michael Canov, starosta Chrastavy a místopředseda politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky