nášLiberec

Search

Jsem proti odvolání Zuzany Kocumové

Při povolebním výsledku Starostové pro Liberecký kraj navrhovali koalici SLK, ZpLK a ODS, která by čítala 28 hlasů (čili by měla 5 hlasů hlasovací rezervy). Změna pro Liberecký kraj si prosadila nejužší možnou koalici, kdy z této koalice odmítla ODS. Vznikla tak koalice čítající 23 hlasů, kdy jakýkoli odtržený hlas učiní z většiny menšinu. Marně jsme před tím ZpLK varovali. Chtěli to, mají to mít. Výsledkem je v řadách zastupitelů, členů a příznivců Změny totální neuróza a hysterie, jakmile se objeví jakýkoli hlas ze Starostů, kritizující cokoli co od Změny přichází. A protože to často přichází ode mne, tak především vůči mé osobě.

Představitelé a nejvěrnější příznivci Změny si totiž evidentně spletli pojmy koalice a sekta, kdy chtěli udělat ze Změny a Starostů jedno tělo a jednoho ducha, kdy měli a mají představu, že jakýkoli svobodný projev jakékoli svobodné vůle ze strany kohokoliv ze strany Starostů je zradou a rozbitím této neexistující sekty. Přitom není (mimo společných zájmů a názorů v řadě věcí) v jedné ze stěžejních záležitostí rozdílu, který by rozděloval zkušenosti Starostů a Změny (přesněji její části z Liberce) více. A sice v záležitosti budování něčeho nového. Starostové tak léta ve svých obcích konají. Změna za dobu svého vládnutí v Liberci nevybudovala vůbec nic a za dobu svého opozičnění v té šílené liberecké válce se stala mistrem světa, ne-li vesmíru, v boření a v boření. Bohužel si tyto své manýry z části přenesla i na Liberecký kraj a tak se pokusila zabránit výstavbě heliportu (naštěstí si ve finále neudržitelnost tohoto postoje uvědomili a na finální radě hlasovali pro), zabránit zateplení Českolipské nemocnice (zde si bohužel neudržitelnost takovéhoto postoje již neuvědomili a náměstci za Změnu včetně náměstkyně pro zdravotnictví (sic!) hlasovali proti). Samotný lídr Změny pak převedl piruetu, kterou by mu záviděl i Ondrej Nepela, když se pokusil za každou cenu zabránit budoucímu zajištění dopravní obslužnosti. Nejdříve negací jednomyslného rozhodnutí rady na příslušný tendr a když viděl, že si hejtman domluvil za takovýchto okolností podporu mírně pozměněného návrhu s opozicí, tak zase ten původní návrh – již ovšem pozdě – chtěl. Z dalších záležitostí pak platí, že striktně odmítám jakékoli pokusy o vytunelování 3 milionů Kč/rok na vytvoření jakési mimoběžné kriminálky, tím spíše, že halasný křik lídra změny o boji proti korupci je ve světle jeho korupčního chování v promlčené kauze civilkář je více než nedůvěryhodný. Odmítám s sebou nechat lídrem Změny točit, když jen a pouze kvůli své nenasytnosti místo slibovaného a jednomyslně radou snížení odměn si luskne a chce odměny vyšší. Co se statutární náměstkyně týče, zde se mě vůbec ale vůbec nelíbí její válka se záchrankou, jejího křivého obvinění ředitele ze zpronevěry 30 milionů a dalších záležitostí.  A to je více méně vše. A za to vše – jakmile svůj názor zveřejním – jsem obviňován, za nejtěžší možný zločin, který v mysli některých existuje,  a sice za projevení vlastního názoru, z kterého se okamžitě vyvozuje má snaha rozbíjet koalici atd. atp. Nic není dále od pravdy. Kdybych chtěl koalici rozbít, tak to udělám já (nebo i kdokoli jiný ze Starostů), kdykoli budu chtít. Stačí lusknout prstem, neboť 1 + 22 = 23 a z menšiny je většina a naopak (a znovu zdůrazňuji, to že je nás v koalici 23 a ne 28, je zásluhou Změny).

Osobně za stávající koalicí stojím a stát nadále budu, neboť takto jsme se my Starostové pro Liberecký kraj rozhodli při podpisu koaliční smlouvy. Proto pro mě nepřichází v úvahu, že bych svým hlasem podpořil odvolání Zuzany Kocumové či kteréhokoli jiného radního za Změnu pro Liberecký kraj (pokud u někoho z nich se snad vyskytnou v budoucnu takové problémy, které by další setrvání v radě kohokoli z nich vylučovaly, pak si s jeho střídáním bude muset poradit vysílající strana sama). S excesy v důležitých záležitostech, jako byla snaha o zabránění zateplení Českolipské nemocnice či zabránění vypsání tendru na autobusovou dopravu si dokážeme my Starostové pro Liberecký kraj poradit i bez a proti vůli Změny.

A navíc, mě nikdo nedonutí udělat tu stejnou, tu strašně hrubou chybu, jako udělal Liberec občanům před třemi lety v Liberci (před čímž jsem tehdy jeho členy jako místopředseda SLK s předsedou SLK velmi a velmi opakovně varovali), když odvoláním primátora Korytáře udělal z něj a jeho lidí mučedníky. Tím spíše když vím, že jsou předčasné Parlamentní volby na obzoru, když vím, kdo do nich chce kandidovat a když vím, kdo a jak si na základě mých kritických vyjádření vůči vrcholným představitelům Změny mylně myslí, že chci koalici rozbít a Zuzanu jejího místa za každou cenu zbavit. Tím spíše, když Zuzana zůstala v tom okamžiku na Zastupitelstvu Libereckého kraje úplně sama, když její domovská strana, která se tak hodně a hodně ráda vyslovuje ke všemu, za ní (při prostoru pro přednášení stanovisek klubů) neutrousila ani slovo.

V Chrastavě dne 29. 08. 2013 

Michael Canov – člen zastupitelstva Libereckého kraje za Starosty pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky