nášLiberec

Search

Starostové Změně ve vzniku klubu nikdy nebránili, ten dávno existuje

V pátek dne 23. ledna 2015 vydal redaktor Našeho Liberce Jaroslav Tauchman  článek s titulkem  Starostové s hejtmanem Půtou v čele chtějí zabránit Změně ve vzniku zastupitelského klubu.  Již tento titulek se zásadně neshodoval a neshoduje s pravdou. Volební strana Změna pro Liberecký kraj má v zastupitelstvu Libereckého kraje svůj klub od samého počátku stejně jako všechny ostatní volební strany.

 

Z textu článku však bylo patrné, že se autor rozčiloval nad něčím jiným. A sice nad tím, že by snad volební strana  Změna pro Liberecký kraj  nemohla mít kluby dva. Odvodil to od toho, že v návrhu programu na Zastupitelstvo Libereckého kraje, které se bude konat v úterý dne 27. ledna 2015, byla navržena novela jednacího řádu, která zvyšovala počet minimálního počtu členů klubu ze tří na pět, tak aby byl shodný s počtem nejnižšího počtu zastupitelů té které volební strany (ODS má pět zastupitelů, minulém volebním období měla nejmenší volební strana počet zastupitelů 3). Takovýto návrh byl a je logický ve filosofii  jedna volební strana rovná se jeden klub.

Tento návrh byl v článku Jaroslava Tauchmana komentován takto:
„Tento hejtmanův krok zástupci Změny pro Liberec označují za zneužívání moci a využívání jednacích pravidel k soukromým cílům. Jan Korytář, předseda hnutí Změna k tomu uvedl: „Věřím, že se jedná jen o hejtmanův úlet a ostatní Starostové takovéto bezprecedentní zneužívání pravidel odsoudí a neschválí. Je to například v jasném protikladu k tomu, co spolu s ANO prosazujeme na městě, kde jsme sami navrhli, aby byl naopak snížen počet členů ze tří zastupitelů na dva, aby i malé liberecké strany TOP 09, KSČM a ODS mohly utvořit své zastupitelské kluby.““

Krásná ukázka demagogie a otáčení  skutečnosti. Vždyť ve Statutárním městě Liberci  přistoupili právě k tomu, co říkal ve své podstatě návrh novely jednacího řádu na Libereckém kraji a sice jedna volební strana rovná se jeden klub.

Volební strana Změna pro Liberecký kraj bude moci mít kluby dva nebo tři

Přestože filosofie jedna volební strana rovná se jeden klub, má své zásadní opodstatnění a je spravedlivá,  rozhodli se Starostové pro Liberecký kraj na jednání svého klubu ve čtvrtek dne 22. ledna 2015, že umožní zastupitelům zvolených za volební stranu Změna pro Liberecký kraj  možnost utvořit kromě již existujícího klubu klub další či dokonce dva. Návrh na novelu jednacího řádu bude na zastupitelstvu stažen.  O tom, že bude zachován  nejmenší možný počet tři členů klubu neprodleně informoval předseda SLK Marek Pieter Jaromíra Baxu a ten mu za tuto informaci poděkoval (čtvrtek 22. ledna 2015, 14:40 hodin).

Přesto další den v pátek 23. ledna 2015 vydal Jaroslav Tauchman svůj článek s textem jaký vydal.     

Pokud se stane a opravdu vznikne další klub téže volební strany, stane se tak poprvé v historii Libereckého kraje. Bude to vlastně hrozně nespravedlivé. Volební strana, kterou její lídr  vede takovým způsobem, že se její zvolení zastupitelé postaví  minimálně ze 2/3 (6 nebo 7 z 9) proti němu a on neunese, že se ocitnul v menšině a většině se nepodvolí, dostane za odměnu další klub. Ale vem to čert. Já osobně bych navrhl třeba i možnost jednočlenného klubu, pokud by lídr předmětné volební strany  zůstal nakonec definitivně jako ten kůl v plotě.

Ing. Michael Canov
zastupitel za Liberecký  kraj, první místopředseda Starostů pro Liberecký kraj.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky