21. Červenec, 2016

Zástupci opozice (Starostové pro Liberecký kraj) kritizují stav, kdy je schválen rozpočet na příslušný rok, ale chybí v něm rozpracované čerpání prostředků na jednotlivé akce nebo opravy. V dřívějším systému to tak bylo a úředníci za to nesli odpovědnost a gesční náměstek je za to mohl chválit nebo kritizovat. Dnes je stav, kdy rozpočtovým opatřením po 3 měsících, co byl…

21. Červenec, 2016

Integrovaný plán rozvoje území je program, skrze který má do regionu souměstí měst Liberce a Jablonce nad Nisou a okolních obcí být alokováno z evropských fondů zhruba 2,6 miliard korun. Oblastí s velikou podporou bude například doprava, v Liberci půjde například o vybudování nového autobusového nádraží či tramvajové tratě do Rochlice. …

21. Červenec, 2016

Podle opozice (Hron) volíme jakési členy do orgánu (správní rady), který jsme nezřídili. Navrhuji doplnit usnesení textem, že zastupitelstvo města zřizuje správní rady jako výbory zastupitelstva ve smyslu § 117 zákona o obcích pro 6 oblastí dotační podpory (6 dílčích fondů). Toto nebylo přijato. Opozice se obává, že vyúčtování a kontrola čerpání těchto dotací…

21. Červenec, 2016

Zřízení velkého, dotačního „superfondu“ města Liberce. Má, oproti minulosti, jeden status, jedny pravidla na rozdělování, byť budou další specifické dílčí fondy. Správní radou bude Rada města. Vedení města si od této reformy slibuje zjednodušení a zefektivnění rozdělování peněz skrze fondy, opozice to naopak napadá s tím, že starý model již fungoval jako zaběhnutý….

21. Červenec, 2016

Návrh rozpočtu SML a zřizovaných organizací na rok 2016 a návrh hospodářské činnosti SML na rok 2016 dle příloh 1-7 včetně pozměn návrhu 1. a 2. část + rezervy….

21. Červenec, 2016

Návrh vedení města na nákup zlevněného tepla pro zhruba 50 objektů, které patří městu či jeho organizacím. Vítěz byl avizován dopředu – Teplárna Liberec, kde má město 30% podíl. Opozice (Starostové pro Liberecký kraj) – zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. si vyhrazuje pravomoc schválit smlouvu na nákup tepelné energie…

21. Červenec, 2016

Podnětem k jednávání o snížení ceny tepla v systému CZT v Liberci je dlouhodobě kritizovaná vysoká cena tepla ze sekundárních rozvodů, tzn. cena tepla pro konečného zákazníka….

3. Červen, 2016

Vypadá to, politické hnutí miliardáře Andreje Babiše v Libereckém kraji dohání podobný scénář, který provází většinu podnikatelských stran po celé České republice. Podobně jako v případu Úsvitu Tomia Okamury, Věcí veřejných Víta Bárty (nebo dnes jím ovládaného čerstvě rozpadlého Bloku proti islámu) se zdá, že i Babišovo ANO v Libereckém kraji doplácí na řevnivost mezi různými nesourodými…

26. Únor, 2016

Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní ( ve smyslu poskytující relevantní podněty) a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Je na zastupitelstvu obce, zda zřídí či nezřídí konkrétní výbor. Výjimkou jsou ale finanční a kontrolní výbor, které musí zastupitelstvo zřídit vždy. Počet členů  výboru je vždy lichý….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.