20. Červenec, 2010

MF Dnes přinesla zajímavou zprávu, kde se uvádí, že liberecký primátor Jiří Kittner (ODS) je vlastníkem luxusních rezidencí v Praze. Na tom by nebylo zas tak nic překvapivého, kdyby jeho sousedy nebyli vrcholní představitelé firmy Syner, například generální ředitel Syneru, Martin Borovička a jeho zakladatel a majitel, Petr Syrovátko, ale i jiní, vysoce postavení…

3. Červen, 2010

Na aktivizaci lidí jednotlivými stranami před volbami doplatili někteří jejich přední kandidáti. Nejinak tomu bylo i našem městě, do poslanecké sněmovny dokonce nezasedne ani jediný poslanec za Liberec. Vale od voličů dostal i dlouhodobý matador zdejší ODS Tomáš Hasil, který před svým poslaneckým angažmá náměstkoval na liberecké radnici. Jméno Tomáše Hasila se proslavilo, a…

17. Březen, 2010

Téměř každý asi zaznamenal kauzu, kdy oborářský předák Jaromír Dušek, ne zrovna korektním a šťastným způsobem, glosoval situaci ve vedení Českých drah. Kritizoval nepotismus, který zde vládne, ale jeho vulgární vyjádření se jistě mohla leckoho dotknout. Je pravdou, že se ihned omluvil a hlavně, že byl potají nahráván v restauraci, ale minimálně od něj,…

15. Únor, 2010

Velice zajímavou reportáž přinesl včerejší zpravodajský pořad 168 hodin. Týkal se jednoho „dámského klubu“ s exotickým jménem Lata Brandis ladies club. Spolek, který sdružuje vlivné ženy české politiky a státní moci – například partnerku Mirka Topolánka a místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Lucii Talmanovou, nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou, známou nejen z aféry Jiřího…

10. Únor, 2010

Také jste dostali minulý týden do schránek Pravého zastupitele? Také Vás překvapila na jedné straně jeho jasná politická orientace spojená s propagandistickou vyhraněností a na straně druhé jeho anonymita, tajnůstkářství či rétorika? Počkali jsme si na mediální odpovědi těch, kteří za vydáváním listu stojí a přinášíme Vám pohled na existenci tohoto předvolebního plátku v…

6. Listopad, 2009

Na konci října proběhlo první soudní stání ve sporu mezi městem Liberec a společností s ručením omezeným Euridika Bohemiae. Předmětem sporu je platba za historicky cennou vilu (objekt bývalé školky), s rozsáhlou zahradou, v centru města, v tzv. Liebigově městečku, nad areálem bývalé Textilany. Jelikož zmíněná firma neplnila závazky a porušovala podmínky kupní smlouvy,…

9. Září, 2009

Chtěli byste byt v Liberci zhruba za 400 tisíc? Myslíte si, že jsme blázni? Že tyto ceny byly v Liberci aktuální tak před deseti, ne-li více,lety? Kdepak, my tu za blázny nejsme. To politické vedení liberecké radnice včele s ODS (dlužno dodat, že spolu se třemi hlasy z opoziční SOS) prosadilo prodej panelového bloku…

30. Červen, 2009

Na posledním zasedání zastupitelstva města Liberce se, mimo jiné a opět, projednávalo další rozsáhlé zadání změny územního plánu. Tentokrát to měla být změna číslo 43. Jak je v Liberci zvykem, předkládala se anonymně a bez obsáhlejší konkretizace jednotlivých návrhů. Součástí této změny byla i dílčí změna číslo 10, která obsahovala větší počet parcel, u…

30. Červen, 2009

Město Liberec je často označováno jako odstrašující příklad klientelistického napojení politiky na úzkou skupinu firem a podnikatelů. Nejvíce se uvádějí vztahy a vazby mezi politickým vedením města a firmami Syner, potažmo Investorsko Inženýrská. Vedení liberecké radnice, se těmto nařčením vehementně brání, včetně primátora Jiřího Kittnera, který, než se stal primátorem za ODS, pracoval právě…

21. Květen, 2009

V Liberci se rozbíhá debata o urbanistické bezkoncepčnosti v Liberci. Stále častěji znějí hlasy, že liberecká radnice prosazuje jen zájmy investorů, stavebních firem a jiných kamarádských uskupení a nedbá přání ani protestů zdejších občanů a její arogance je do nebe volající. Nejenže se v Liberci kvůli zisku bourají historické a slavné stavby, staví se…

4. Únor, 2009

Historická budova č.2 na Benešově náměstí, kde sídlí městské informační centrum, na konci listopadu změnila majitele. Město jí prodalo za 27,6 milionu, což je podle některých zastupitelů velmi nízká a neodpovídající cena. Kritizovaný byl rovněž způsob prodeje, bylo poukazováno na to, že například dražbou by radnice za tuto nemovitost získala mnohem více. Rada města…

20. Září, 2008

Na prvním poprázdninovém zasedání zastupitelstva města Liberce se, mimo jiné, projednával jeden zajímavý a zvláštní bod. Tímto bodem byla navrhovaná 49. sloučená změna územního plánu. Proč a čím byla tato změna tak zajímavá? Jednak počtem samotných navrhovaných změn, ale zejména tím, kdo tyto žádosti podával a způsob, jakým město zastupitelům toto usnesení předložilo….

17. Září, 2008

Jak se v Liberci nakládá s památkami, na které má zálusk ziskuchtivý investor ve spojení s firmou, která zajistí stavební práce a ze které, jistě náhodou, přišel na radnici i současný náměstek primátora, dokazuje nejnověji případ klasicistního domu č.p. 46 ve Tkalcovské ulici na Starém městě. Město nechalo historicky hodnotný objekt zchátrat. Po odmítnutí…

25. Duben, 2008

Po celé roky vyhrává výběrové řízení na tisk Zpravodaje liberecké radnice liberecká tiskárna Geoprint, s.r.o. Nicméně nejméně po dobu posledních pěti let byla její nabídka pokaždé zhruba o 100% vyšší než jsou nabídky ostatních tiskáren. Rozdíl se pohyboval vždy kolem jednoho milionu korun. O tento milion byla každoročně městská pokladna chudší….

18. Březen, 2008

Zásadní a nejspíše nezvratnou změnou má projít jedna z nejkrásnějších ulic v Liberci, cíl častých procházek místních i turistů, Masarykova třída. Nejenže má na ní vyrůst obří střední škola ( informovali jsme Vás zde ), ale i šest nových obytných domů, jejichž rozměry jsou v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města. Investorem byla původně…

4. Březen, 2008

Historizující zámeček v Machníně – vila podnikatele Kleinerta, postavená v duchu německého romantismu, se zřejmě opět stane městským majetkem. Přitom jej město před téměř devíti lety prodalo za velmi nízkou cenu 1,4 milionu korun doktoru Miroslavu Samkovi a Jaroslavu Krutskému, krajskému radnímu za ODS, kteří zde měli minimálně po dobu deseti let provozovat léčebné…