2. Prosinec, 2011

Vedení města již dvakrát předložilo zastupitelstvu návrh na oddlužení své společnosti Sportovní areál Liberec (SAL), která vlastní Arénu a přilehlá sportoviště. Je tu reálné nebezpečí, že město Liberec by mohlo o halu, kterou zaplatilo, hradí veškeré opravy a investice, přijít, a muselo by si jí koupit znovu. Je evidentní, že vedení města se rozhodlo…

24. Listopad, 2011

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď: jak kde… Vzhledem k tomu, v jakém stavu byla zastupitelstvu předložena smlouva o úpravě vztahů v tzv. Oddechové zóně Perštýn, však mám pocit, že tuto smlouvu profesionálové zrovna nepřipravovali a nesvědčí ani o dostatečných schopnostech a kompetencích členů rady města….

18. Listopad, 2011

Stavební úřad vydal souhlas s umístěním staveb v lokalitě Liberec-Horská -,,Slunný palouk“ a to i přesto, že výstavba rodinných domů je v těchto místech v rozporu s platným územním plánem. Současnému vedení města tento rozpor nevadí a záměr rozsáhlé výstavby podporuje. Část pozemků je přitom stále vedena jako plochy přírody a krajiny a část…

2. Září, 2011

Dalším pokusem, jak zlegalizovat výstavbu obytného domu ve Svojsíkově ulici byl návrh ing. Hampla z ODS, přednesený v pondělí 22.8. na Výboru pro územní plánování. Dodatek k ÚP: Změna textové části územního plánu – úprava regulativu zastavitelných ploch – tam, kde je ve vyhlášce definováno, že musí být chráněna veškerá existující doprovodná zeleň, hřiště…

1. Září, 2011

Antimonopolní úřad vyměřil na základě podnětu od stavební společnosti Syner městu Liberec pokutu za zrušení zakázky na rekonstrukci Soukenného náměstí ve výši 130.000 Kč. Zakázka byla připravena ještě minulým vedením města, které stanovilo podmínky a vybralo také jejího vítěze. Na můj návrh rada města po volbách schválila zrušení výběrového řízení. Rád bych vysvětlil důvody,…

10. Srpen, 2011

Statutární město Liberec obdrželo dne 12.04.2011 petici týkají se požadavku na vybudování pevného povrchu vozovky v ul. Nezamyslova. Tato ulice se nachází v místě intenzivního budování rodinných domů v blízkosti ulice Horská. Petici za vybudování komunikace podepsali: Milan a Iva Štíchovi, Tomáš Ondráček, Pavel Zahradník, Pavel a Helena Chládkovi, Ludmila Malá, Václav a Hana…

27. Červenec, 2011

Pokud v zásadě souhlasíme se stručnou analýzou naší situace, jak ji líčí ve své úvaze Stanislav Beránek v článku „Tahle země není pro měkký“ (převzatý z časopisu Nový Prostor internetovým médiem Náš Liberec), musíme z toho vyvodit nějaké závěry. Je-li totiž situace podle autora tak vážná, nemůžeme přece čekat, že nás z toho někdo…

18. Červen, 2011

Europoslanci sociální demokracie podepisují prohlášení na podporu stávkujících dopraváků, mezi nimi i liberecký Robert Dušek, shodou okolností předseda krajské ČSSD. Pánové rádi dají na odiv trochu toho sociálního cítění, ve skutečnosti ale stáli u příčin stávky stejně jako jejich protějšci z ODS. Liší se vlastně jen v tom, jestli zadlužení státu prohlubovali za svojí…

14. Červen, 2011

Na jednání zastupitelstva města 25. května 2011 vystoupila Ing. Alena Dvořáčková s krátkým, ale překvapivým příspěvkem, ve kterém prohlásila: „Takže včera jsem v naši ulici potkala pana Šíra ještě s jedním pánem. Já jsem se v povzdálí za nimi vydala, ne, že bych špehovala, s kým jednají, ale domnívala jsem se , že se…

8. Duben, 2011

My se zhruba jednou za dvacet let setkáváme na náměstí v Liberci, obvykle tehdy, když Oni dávají příliš najevo, jak je jim zcela jedno, co si myslíme My. Oni si tady v Našem městě za naše peníze dělají, co chtějí, ale když si My zvolíme v demokratických volbách zastupitele, kteří by se pokusili zastavit…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.