25. Září, 2014

Většinu oblastí našeho života ovládli technokrati. Namlouvají nám, že jedině oni vědí, co je třeba dělat, jak vládnout, jak řídit tento svět. Mohli bychom jim to i věřit, kdybychom tak často neviděli, kam až věci, které řídí, mohou zajít. Potíž bude v tom, že většina z nich se domnívá, že jediným problémem v hledání…

16. Únor, 2014

Náš každodenní život ovlivnila křesťanská etika, ať si to přejeme nebo ne. Desatero se tak dlouho opakovalo, až se jednotlivá přikázání stala základními kameny sociálního života společnosti. Zatím co Nezabiješ (5), Nesesmilníš (6) a Nepokradeš (7) připadá lidem celkem jako jasný pokyn, s osmým přikázáním si mnozí nevědí rady. Pomluva, křivé svědectví, nařčení, se…

12. Únor, 2014

Přátelé se na mě obracejí s otázkami, co se to na začátku významného volebního roku ve Změně pro Liberec děje. Vypadají ustaraně. Občanská iniciativa, která vyhrála v Liberci minulé volby, ale pak byla rychle vyšachována ze hry, aby pokud možno nemohla splnit své volební sliby, by se měla znovu pokusit získat hlasy voličů….

2. Listopad, 2013

Bývalý primátor Kittner měl tentokrát důvod zapálit si vítězný doutník, i když jen v šeru radničního dvora. Co se stalo? Jím chytře instalovaná menšinová koalice ho zachránila před velkými nepříjemnostmi. Za dob své dlouhé a časem i nekontrolované vlády se nejednou rozmáchl k velkorysému gestu, jako když bez vědomí Rady města nebo ostatních zastupitelů…

28. Srpen, 2013

Referendum je krajní možnost jak vstoupit do rozhodování o společných věcech, tedy těch, které se dotýkají všech obyvatel města. Je to dost náročná procedura, stojí spoustu práce, peněz i času. Bylo by mnohem lépe, kdybychom mohli v období mezi volbami důvěřovat reprezentaci, kterou jsme si zvolili, že bude s naším majetkem nakládat co nejhospodárněji….

3. Prosinec, 2012

Kdo vydržel sledovat listopadové jednání zastupitelstva až do nočních hodin, mohl mít pocit, že se ocitl na palubě Titaniku. Vládnoucí koalice, která jako jeden muž předem popřela tiskovou zprávu Změny pro Liberec o situaci městské kasy a odsoudila ji jako neoprávněnou a nepravdivou, předváděla, co všechno by město muselo ještě prodat, aby zpráva neměla…

20. Listopad, 2012

Nebyl jsem jako zastupitel klást věnce, ani řečnit na uctění dvojí památky 17. listopadu. Hrdinství studentů, kteří se nebáli protestovat nejprve proti hnědé a pak i rudé totalitě, jsem oslavil prací. Lidé kolem Změny pro Liberec měli totiž v té době výjezdní seminář, na kterém diskutovali, jakým směrem a jakým způsobem budou pokračovat ve…

24. Říjen, 2012

V diskusích před krajskými volbami mě překvapil názor spolužáka, který nechtěl volit Změnu, která je prý levicová.  Protože je to bystrý člověk, zamyslel jsem se, jak na to přišel. Ani mě by nenapadlo totiž po létech života v reálném marasmu socializmu volit levici. Když jsme se v devadesátých letech konečně setkali s pravicovými teoriemi…

3. Říjen, 2012

Když se moji přátelé dovědí, že se angažuji v místní politice za Změnu pro Liberec, ptají se někteří z nich, a proč by to vlastně nemělo zůstat tak, jak to je? Máme tady Bílé tygry na ledě i v zoologické zahradě, máme špičkový fotbalový klub, lyžařské sportovní areály, moderní hokejovou arénu, plavecký bazén rozšířený…

15. Srpen, 2012

V tichosti a nenápadně utrpěl Liberec ztrátu, která se nedá ani vyčíslit, ani se nestane předmětem politického sporu. Devátého srpna zemřel Milan Uherek, který společně se svou ženou Jiřinou založil dětský sbor Severáček. Od poloviny padesátých let prošly tímto sborem tisíce libereckých dětí. Uherkovi ovlivnili atmosféru našeho města více, než kdo jiný. Pokud je…

16. Duben, 2012

Zkušený politik pan Kittner si stěžuje v médiích na opozici při nekonečných jednáních zastupitelstev města v článku „Chceme konstruktivní zastupitelstva, ne předvolební kampaně“ (Týden v Lk, Parlamentní listy 12.4.) Je pravda, že od svržení Jana Korytáře, jeho nástupce v primátorském křesle, které spolu s ČSSD a LO tento zkušený politik zosnoval, jsou jednání zastupitelstva…

2. Březen, 2012

V naší kultuře se moc nehodí ukazovat na veřejnosti své emoce. Když jsme někdy konfrontováni se silným vyjádřením zlosti, zoufalství nebo smutku, tam kde se to ještě nosí, třeba na v muslimských zemích, jsme tím zaskočeni. Na druhou stranu to naše civilizace vyvažuje drsnými obrazy násilí ve svých snech- filmech, které naopak konzumujeme ve…

9. Únor, 2012

Málokdy se nám naskytne pohled na biblická témata v současné realitě v tak jasném světle jako při čtení stížnosti velkého obra na betonových nohách na „nevhodné veřejné vystupování jednoho ze studentů doktorandského studia Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd, pana PhDr. Jaromíra Baxy“. Tu adresoval rektorovi Karlovy University Prof. RNDr. Václavu Hamplovi, DrSc., snad aby…

16. Leden, 2012

Posledních více než 20 let pracuji v medicíně jako rodinný terapeut, což je především práce s jazykem a s významy slov. V rodinách, které přicházejí pro pomoc, je zpravidla třeba rozmotat složité vztahy, do kterých se lidé sami zapletli způsobem, jakým jazyk používali, totiž jak svévolně měnili významy slov a podceňovali možné následky. Nejčastěji…

3. Leden, 2012

Zatímco se tady na tomto serveru (Náš Liberec) dohadujeme, kdo vzpomíná na prezidenta Václava Havla v dobrém a kdo jen na oko, na jiném serveru, Týden v Libereckém kraji, dochází k přebásnění docela krátké historie. Tak se může čtenář, který toho už dost pamatuje, propadnout snadno mnohem hlouběji do minulosti než do roku 1989….

23. Prosinec, 2011

Tyto vánoce jsou natolik poznamenané úmrtím Václava Havla, že se všechna témata znovu a znovu vrací k němu. Tolik toho už bylo řečeno, že se zdá, že není co dodat. Co všechno přinesl, co pro nás znamenal, kdo s ním kdy promluvil. Patřím k těm, které silně zasáhl a ovlivnil. Dobře si pamatuju, s…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.